Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
06-04-2021

6 квітня 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-Страхування» (код ЄДРПОУ 35429675) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «ВІДІ-Страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2020 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «ВІДІ-Страхування» за чотири квартали 2020 року, становив 230,99 млн. грн., що на 39,59% перевищило обсяг премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 39,45% до 197,613 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Таким чином, в клієнтському портфелі Страховика переважають фізичні особи, на що вказує частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 85,55%.

Помітний приріст валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «ВІДІ-Страхування» (35429675) за 2020 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

230 990

165 479

65 511

39,59%

2

від страхувальників фізичних осіб

197 613

141 704

55 909

39,45%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

85,55%

85,63%

-0,08 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

3 710

4 300

-590

-13,72%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

1,61%

2,60%

-0,99 п.п.

-

8

Чисті премії

227 280

161 179

66 101

41,01%

9

Зароблені страхові премії

210 205

150 457

59 747

39,71%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

20 332

2 262

18 070

798,85%

11

Страхові виплати і відшкодування

83 913

81 750

2 162

2,65%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

36,33%

49,40%

-13,07 п.п.

-

13

Чистий прибуток

17 840

5 569

12 271

220,34%

14

Рентабельність власного капіталу

40,38%

18,66%

21,72 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2020 року порівняно з тим же періодом 2019 року знизились на 13,72% до 3,71 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях скоротився на 0,99 п.п. до 1,61%.

Показники ділової активності СК «ВІДІ-Страхування» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 41,01% до 227,280 млн. грн., а зароблені премії – на 39,71% до 210,205 млн. грн.

3. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених СК «ВІДІ-Страхування» за чотири квартали 2020 року, склали 83,913 млн. грн., що на 2,65% перевищило обсяг виплат за 2019 рік. Враховуючи випереджаючі темпи приросту брутто-премій, рівень виплат знизився на 13,07 п.п. до 36,33%.

Згідно з результатами діяльності за 12 місяців 2020 року, СК «ВІДІ-Страхування» продемонструвала високі показники дохідності. Зокрема, прибуток від операційної діяльності за 2020 рік склав 20,332 млн. грн., а чистий прибуток – 17,840 млн. грн., що у 8,99 разів та 3,2 рази відповідно більше ніж за 2019 рік.

4. В період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

  • Активи виросли на 42,59% до 163,556 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 48,07% до 44,184 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 40,66% до 119,372 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 38,19% і склали 98,830 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець 2020 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (37,01%) та високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (82,79%). Також Агентство зазначає, що станом на 01.01.2021 СК «ВІДІ-Страхування» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 9,405 млн. грн, а також портфель банківських депозитів в розмірі 10,377 млн. грн. (які в балансі відображались як фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «ВІДІ-Страхування» (35429675) за 2020 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2021

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

163 556

114 707

48 849

42,59%

2

Власний капітал

44 184

29 840

14 344

48,07%

3

Зобов’язання

119 372

84 867

34 505

40,66%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

37,01%

35,16%

1,85 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

98 830

71 516

27 314

38,19%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

60,43%

62,35%

-1,92 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

82,79%

84,27%

-1,48 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству СК «ВІДІ-Страхування», станом на 01.01.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність СК «ВІДІ-Страхування» за 12 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (82,79%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела