Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
11-11-2021

 

11 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-Страхування» (код ЄДРПОУ 35429675) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «ВІДІ-Страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші три квартали 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виріс на 44,57% до 234,306 млн грн. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились на 44,44% до 204,328 млн грн, а надходження від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Таким чином, в клієнтському портфелі Страховика продовжують переважати фізичні особи, на що вказує висока частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 87,21%.

Помітний приріст валового бізнесу СК «ВІДІ-Страхування» в умовах дії карантинних обмежень, викликаних COVID 19, позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «ВІДІ-Страхування» (35429675) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

234 306

162 074

72 232

44,57%

2

від страхувальників фізичних осіб

204 328

141 460

62 868

44,44%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

87,21%

87,28%

-0,07 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

3 432

3 691

-259

-7,01%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

1,46%

2,28%

-0,82 п.п.

-

8

Чисті премії

230 874

158 383

72 491

45,77%

9

Зароблені страхові премії

209 733

151 263

58 470

38,65%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

20 195

15 604

4 591

29,42%

11

Страхові виплати і відшкодування

93 159

61 086

32 073

52,50%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

39,76%

37,69%

2,07 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 654

14 127

1 527

10,81%

14

Рентабельність власного капіталу

26,83%

32,13%

-5,30 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року знизились на 7,01% до 3,432 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях скоротився на 0,82 п.п. до 1,46%.

Показники ділової активності СК «ВІДІ-Страхування» в аналізованому періоді продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика виросли на 45,77% до 230,874 млн грн, а зароблені премії збільшились на 38,65% до 209,733 млн грн.

3. СК «ВІДІ-Страхування» за перші три квартали 2021 року виплатила своїм клієнтам 93,159 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 52,50% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Таким чином, рівень виплат виріс на 2,07 п.п. до 39,76%.

Згідно з результатами діяльності за дев’ять місяців 2021 року у порівнянні за аналогічним періодом 2020 року, СК «ВІДІ-Страхування» збільшила обсяги отриманого прибутку. Зокрема, прибуток від операційної діяльності виріс на 29,42% до 20,195 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 10,81% до 15,654 млн грн. Вагомі показники прибутку знайшли своє відображення у високих показниках рентабельності Страховика.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники СК «ВІДІ-Страхування» продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи виросли на 26,60% до 207,066 млн грн;

  • Власний капітал показав приріст на 32,03% до 58,338 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 24,59% до 148,728 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 11,52% і склали 110,213 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (39,22%) та високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (74,10%). Також Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021 СК «ВІДІ-Страхування» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 21,593 млн грн, а також портфель банківських депозитів в розмірі 30,306 млн грн (які в балансі відображались як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Таким чином, ліквідні активи СК «ВІДІ-Страхування» в сукупності в 1,09 рази перевищували обсяг зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «ВІДІ-Страхування» (35429675) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

207 066

163 556

43 510

26,60%

2

Власний капітал

58 338

44 184

14 154

32,03%

3

Зобов’язання

148 728

119 372

29 356

24,59%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

39,22%

37,01%

2,21 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

110 213

98 830

11 383

11,52%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

53,23%

60,43%

-7,20 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

74,10%

82,79%

-8,69 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству СК «ВІДІ-Страхування», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність СК «ВІДІ-Страхування» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Істотний приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники дохідності;

  • Високий рівень виплат (39,76%);

  • Високий рівень забезпеченості ліквідними активами.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела