Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»


Изображение 1
07-08-2019

7 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 22945712) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники роботи ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за перше півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

 

Показники

I півріччя

 2019 р. (30.06.2019) 

I півріччя

 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

289 999

306 997

-16 998

-5,54%

Власний капітал, тис. грн.

167 637

173 004

-5 367

-3,10%

Валові зобов’язання, тис. грн.

122 362

133 993

-11 631

-8,68%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

137,00%

129,11%

7,89 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

27 458

39 737

-12 279

-30,90%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

22,44%

29,66%

-7,22 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

99 116

95 761

3 355

3,50%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

13 537

17 383

-3 846

-22,13%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

13,66%

18,15%

-4,49 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

26 235

38 490

-12 255

-31,84%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

26,47%

40,19%

-13,72 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-6 501

-4 255

-2 246

-

Рентабельність продажів, %

6,56%

-4,44%

11,00 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

17

-78

95

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,01%

-0,05%

0,06%

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «УТСК» за період з 30.06.2018 р по 30.06.2019 р. знизився на 3,1% до 167,64 млн. грн., а валові зобов'язання Страховика скоротилися на 8,68% до 122,36 млн. грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань страховика в аналізованому періоді скоротилось на 7,89 п.п. до 137%, що відповідає дуже високому рівню капіталізації. Активи Компанії з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. знизилися на 5,54% і склали 290 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УТСК» станом на 30.06.2019 р. становили 27,46 млн. грн., що на 30,9% менше, ніж роком раніше. Більші темпи падіння обсягів грошових коштів та їх еквівалентів порівняно з обсягом зобов’язань Компанії призвели до зменшення показника покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на 7,22 п.п. до 22,44% станом на 30.06.2019 р.

3. Рівень ділової активності Страховика в аналізованому періоді показав незначне зростання. Зокрема, за перше півріччя 2019 року ПрАТ «УТСК» зібрала 99,12 млн. грн. валових премій, що на 3,5% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 22,13% до 13,54 млн. грн., і склала 13,66% в структурі валових премій. Страхові виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за два квартали 2019 року, зменшились на 31,84%, а коефіцієнт виплат за підсумками першого півріччя 2019 року скоротився до 26,47%.

4. За результатами діяльності в першому півріччі 2019 року ПрАТ «УТСК» отримала збиток від операційної діяльності в сумі 6,5 млн. грн., що на 2,25 млн. грн. більше розміру операційного збитку за аналогічний період 2018 року. При цьому, за перші два квартали 2019 року Страховик отримав чистий прибуток в сумі 17 тис. грн., порівняно з чистим збитком за аналогічний період 2018 року в розмірі 78 тис. грн. Не дивлячись на незначний розмір чистого прибутку, вихід Компанії на прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Таким чином, аналіз звітності та результатів діяльності ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за підсумками першого півріччя 2019 року показав: високий рівень капіталізації та незначне зростання ділової активності на фоні зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела