Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
04-05-2018

4 травня 2018 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про підтвердження рейтингових оцінок Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829), кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перший квартал 2018 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «Універсальна» за перші три місяці 2018 року, порівняно з тим же періодом 2017 року знизився на 1,19%: з 158,594 млн. грн. до 156,7 млн. грн. Водночас, надходження від фізичних осіб виросли на 41,21% до 42,285 млн. грн., а від перестрахувальників – на 484,70% до 0,157 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб збільшилась до 26,98%, а частка перестрахових компаній – до 0,1%.

Незначна корекція обсягів валового бізнесу Компанії, на думку Агентства, зумовлена нестабільними умовами роботи на страховому ринку України.

2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перший квартал 2018 року склали 40,148 млн. грн., що на 1,39% менше аналогічного показника за перший квартал 2017 року. Відповідно, коефіцієнт залежності від перестрахувальників знизився на 0,05 п.п. до 25,62%.

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Чисті премії знизились на 1,13% до 116,552 млн. грн., а зароблені премії, навпаки, виросли на 16,19% до 121,94 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2018 року

І квартал 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

156699,7

158593,7

-1894

-1,19%

2

від страхувальників фізичних осіб

42284,8

29945,3

12339,5

41,21%

3

від перестрахувальників

156,7

26,8

129,9

484,70%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

26,98%

18,88%

8,10 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,10%

0,02%

0,08 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестрахувальникам

40147,7

40715

-567,3

-1,39%

7

Коефіцієнт залежності від перестрахувальників

25,62%

25,67%

-0,05 п.п.

-

8

Чисті премії

116552

117878,7

-1326,7

-1,13%

9

Зароблені страхові премії

121940,3

104948,9

16991,4

16,19%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1166

703

-1869

-

11

Страхові виплати та компенсації

62446

29517,7

32928,3

111,55%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

39,85%

18,61%

21,24 п.п.

-

13

Чистий прибуток

199

784

-585

-74,62%

14

Рентабельність власного капіталу

0,07%

0,29%

-0,22 п.п.

-

3. За перші три місяці 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 62,446 млн. грн., що більше ніж в 2 рази перевищує обсяг виплат за перший квартал 2017 року. Таким чином, помітно збільшився рівень виплат Страховика: з 18,61% до 39,85%, або на 21,24 п.п.

Незважаючи на негативний результат від операційної діяльності за аналізований період 2018 року, Компанії вдалось вийти на прибуткову діяльність. Чистий прибуток Страховика склав 0,199 млн. грн.

4. В період з 01.01.2018р. по 31.03.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 10,98% до 695,63 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 0,07% до 272,36 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 16,89% до 423,27 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились з 310,834 млн. грн. до 228,855 млн. грн., або на 26,37%.

Отже, станом на початок другого кварталу 2018 року ліквідні активи (грошові кошти) СК «Універсальна» покривали 54,07% зобов’язань Компанії, а показник капіталізації був на достатньому рівні – 64,35%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

695630

781429

-85799

-10,98%

2

Власний капітал

272360

272161

199

0,07%

3

Зобов'язання

423270

509268

-85998

-16,89%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

64,35%

53,44%

10,91 п.п.

-

5

Ліквідні активи

228855

310834

-81979

-26,37%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

32,90%

39,78%

-6,88 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

54,07%

61,04%

-6,97 п.п.

-

Таким чином, враховуючи результати діяльності СК «Універсальна» за перший квартал 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу страховика:

  • Високий рівень виплат (39,85%);

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Достатній рівень капіталізації (64,35%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее
Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти
Юлія ФРОЛОВА , виконуюча обов язки Голови Правління Банку Альянс Пріоритетним напрямком розвитку Банку Альянс в... Далее
Мы работаем по среднерыночной ставке Мы работаем по среднерыночной ставке
Андрей КИСЕЛЕВ , Председатель правления Forward Bank По нашим прогнозам в течение ближайших нескольких 2 3... Далее
Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее

Архив раздела