Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
29-10-2019

29 жовтня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Страховик зібрав 687,737 млн. грн. валових премій, що на 15,17% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 43,56% до 244,506 млн. грн., а від перестрахувальників знизились на 11,58% до 2,247 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. Зокрема, за результатами діяльності за 9 місяців 2019 року найбільша частка премій (38,68%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

На думку Агентства, приріст обсягів валового бізнесу ПрАТ «СК «Універсальна» заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за дев’ять місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 40,81%: з 103,715 млн. грн. до 146,04 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 3,86 п.п. до 21,23%.

Показники ділової активності ПРАТ «СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 9,78% до 541,697 млн. грн., а зароблені – на 15,70% до 509,123 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

687736,9

597158,8

90578,1

15,17%

2

від страхувальників фізичних осіб

244505,7

170320

74185,7

43,56%

3

від перестрахувальників

2247,1

2541,3

-294,2

-11,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

35,55%

28,52%

7,03 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,33%

0,43%

-0,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

146039,6

103714,6

42325,0

40,81%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

21,23%

17,37%

3,86 п.п.

-

8

Чисті премії

541697,3

493444,2

48253,1

9,78%

9

Зароблені страхові премії

509122,7

440033,4

69089,3

15,70%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-2309

48318

-50627

-

11

Страхові виплати та компенсації

184061,2

163909,4

20151,8

12,29%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

26,76%

27,45%

-0,69 п.п.

-

13

Чистий прибуток

5390

38993

-33603

-86,18%

14

Рентабельність власного капіталу

1,97%

12,53%

-10,56 п.п.

-

3. ПрАТ «СК «Універсальна» за перші три квартали 2019 року виплатила своїм клієнтам 184,061 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 12,29% перевищило показник за той самий період 2018 року. В результаті випереджальних темпів росту брутто-премій над обсягом страхових виплат і компенсацій, рівень виплат знизився на 0,69 п.п. до 26,76%.

За підсумками перших дев’яти місяців 2019 року, незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності, ПрАТ «СК «Універсальна» отримала прибуток. Компанія закінчила аналізований період 2019 року з чистим прибутком у сумі 5,39 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 38,86% до 1,261 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 2,01% до 273,478 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 54,29% до 987,61 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились з 185,835 млн. грн. до 97,866 млн. грн., або на 47,34%. При цьому, слід враховувати, що на рахунках ПрАТ «СК «Універсальна» в банках станом на 01.10.2019 р. зберігалось депозитів на суму 335,393 млн. грн. Дані депозити відображалась у балансі як поточні фінансові інвестиції.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2019 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) покривали 9,91% зобов’язань ПрАТ «СК «Універсальна», а показник покриття зобов'язань власним капіталом Страховика знаходився на задовільному рівні і становив 27,69%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1261088

908168

352920

38,86%

2

Власний капітал

273478

268088

5390

2,01%

3

Зобов'язання

987610

640080

347530

54,29%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

27,69%

41,88%

-14,19 п.п.

-

5

Ліквідні активи

97866

185835

-87969

-47,34%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

7,76%

20,46%

-12,70 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

9,91%

29,03%

-19,12 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела