Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
29-10-2019

29 жовтня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Страховик зібрав 687,737 млн. грн. валових премій, що на 15,17% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 43,56% до 244,506 млн. грн., а від перестрахувальників знизились на 11,58% до 2,247 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. Зокрема, за результатами діяльності за 9 місяців 2019 року найбільша частка премій (38,68%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

На думку Агентства, приріст обсягів валового бізнесу ПрАТ «СК «Універсальна» заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за дев’ять місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 40,81%: з 103,715 млн. грн. до 146,04 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 3,86 п.п. до 21,23%.

Показники ділової активності ПРАТ «СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 9,78% до 541,697 млн. грн., а зароблені – на 15,70% до 509,123 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

687736,9

597158,8

90578,1

15,17%

2

від страхувальників фізичних осіб

244505,7

170320

74185,7

43,56%

3

від перестрахувальників

2247,1

2541,3

-294,2

-11,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

35,55%

28,52%

7,03 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,33%

0,43%

-0,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

146039,6

103714,6

42325,0

40,81%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

21,23%

17,37%

3,86 п.п.

-

8

Чисті премії

541697,3

493444,2

48253,1

9,78%

9

Зароблені страхові премії

509122,7

440033,4

69089,3

15,70%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-2309

48318

-50627

-

11

Страхові виплати та компенсації

184061,2

163909,4

20151,8

12,29%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

26,76%

27,45%

-0,69 п.п.

-

13

Чистий прибуток

5390

38993

-33603

-86,18%

14

Рентабельність власного капіталу

1,97%

12,53%

-10,56 п.п.

-

3. ПрАТ «СК «Універсальна» за перші три квартали 2019 року виплатила своїм клієнтам 184,061 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 12,29% перевищило показник за той самий період 2018 року. В результаті випереджальних темпів росту брутто-премій над обсягом страхових виплат і компенсацій, рівень виплат знизився на 0,69 п.п. до 26,76%.

За підсумками перших дев’яти місяців 2019 року, незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності, ПрАТ «СК «Універсальна» отримала прибуток. Компанія закінчила аналізований період 2019 року з чистим прибутком у сумі 5,39 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 38,86% до 1,261 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 2,01% до 273,478 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 54,29% до 987,61 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились з 185,835 млн. грн. до 97,866 млн. грн., або на 47,34%. При цьому, слід враховувати, що на рахунках ПрАТ «СК «Універсальна» в банках станом на 01.10.2019 р. зберігалось депозитів на суму 335,393 млн. грн. Дані депозити відображалась у балансі як поточні фінансові інвестиції.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2019 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) покривали 9,91% зобов’язань ПрАТ «СК «Універсальна», а показник покриття зобов'язань власним капіталом Страховика знаходився на задовільному рівні і становив 27,69%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1261088

908168

352920

38,86%

2

Власний капітал

273478

268088

5390

2,01%

3

Зобов'язання

987610

640080

347530

54,29%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

27,69%

41,88%

-14,19 п.п.

-

5

Ліквідні активи

97866

185835

-87969

-47,34%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

7,76%

20,46%

-12,70 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

9,91%

29,03%

-19,12 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела