Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
09-11-2021

 

9 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші три квартали 2021 року, в порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс на 28,28%: з 691,123 млн грн до 886,541 млн грн. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились на 31,00% до 346,528 млн грн, а від перестрахувальників – на 81,97% до 1,965 млн грн. Незважаючи на приріст премій від фізичних осіб, за підсумками 9 місяців 2021 року юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії. При цьому, за результатами діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року найбільша частка премій (більше 44%) надійшла від добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного).

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші дев’ять місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виросли на 35,21% до 159,354 млн грн. Враховуючи випереджальні темпи приросту платежів, відправлених перестраховикам, порівняно з брутто-преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях збільшився на 0,92 п.п. до 17,97%.

В аналізованому періоді показники ділової активності ПрАТ «СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії Страховика виросли на 26,85% до 727,187 млн грн, а зароблені премії показали приріст на 25,23% до 717,747 млн грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

886 541

691 123

195 418

28,28%

2

від страхувальників фізичних осіб

346 528

264 533

81 995

31,00%

3

від перестрахувальників

1 965

1 080

885

81,97%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

39,09%

38,28%

0,81 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,22%

0,16%

0,06 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

159 354

117 855

41 499

35,21%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

17,97%

17,05%

0,92 п.п.

-

8

Чисті премії

727 187

573 268

153 919

26,85%

9

Зароблені страхові премії

717 747

573 159

144 588

25,23%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

34 650

53 538

-18 888

-35,28%

11

Страхові виплати та відшкодування

271 113

217 708

53 405

24,53%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

30,58%

31,50%

-0,92 п.п.

-

13

Чистий прибуток

28 385

57 851

-29 466

-50,93%

14

Рентабельність власного капіталу

7,40%

17,56%

-10,16 п.п.

-

3. ПрАТ «СК «Універсальна» за перші три квартали 2021 року виплатила своїм клієнтам 271,113 млн грн, що на 24,53% перевищило показник за аналогічний період 2020 року. При цьому, рівень виплат скоротився на 0,92 п.п. до 30,58%.

За підсумками дев’яти місяців 2021 року ПрАТ «СК «Універсальна» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 34,650 млн грн, що на 35,28% нижче ніж за 9 місяців 2020 року. Чистий прибуток Страховика в аналізованому періоді скоротився на 50,93% і становив 28,385 млн грн.

 

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 10,76% до 1,253 млрд грн;

  • Власний капітал збільшився на 7,99% до 383,753 млн грн;

  • Зобов’язання виросли на 12,02% до 868,762 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились з 73,962 млн грн до 92,956 млн грн, або на 25,68%. При цьому, слід враховувати, що станом на 01.10.2021 р. ПрАТ «СК «Універсальна» сформувала портфель банківських депозитів в обсязі 448,573 млн грн, а 95,896 млн грн. Страховик інвестував в ОВДП. Дані активи відображались в балансі як поточні фінансові інвестиції і позитивно впливали на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Отже, станом на кінець третього кварталу 2021 року грошові кошти та їх еквіваленти покривали 10,70% зобов’язань ПрАТ «СК «Універсальна», ліквідні активи (грошові кошти, банківські депозити та ОВДП) покривали 73,37% зобов’язань Страховика, а показник покриття зобов'язань власним капіталом в Компанії становив 44,17%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 252 515

1 130 876

121 639

10,76%

2

Власний капітал

383 753

355 368

28 385

7,99%

3

Зобов'язання

868 762

775 508

93 254

12,02%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

44,17%

45,82%

-1,65 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

92 956

73 962

18 994

25,68%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

7,42%

6,54%

0,88 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

10,70%

9,54%

1,16 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Універсальна», станом на 01.10.2021 Страховик дотримувавався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Високий рівень забезпеченості ліквідними активами.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела