Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
07-09-2020

7 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перше півріччя 2020 року.

1. За перші шість місяців 2020 року Страховик зібрав 476,622 млн. грн. валових премій, що на 2,79% менше обсягу премій за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 14,23% до 174,847 млн. грн., а від перестрахувальників – скоротились на 42,25% до 0,818 млн. грн. Незважаючи на приріст премій від фізичних осіб, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії. Зокрема, за результатами діяльності за перше півріччя 2020 року найбільша частка премій (40,45%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного). 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року скоротились на 18,80%: з 126,736 млн. грн. до 102,909 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків зменшився на 4,26 п.п. до 21,59%.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії збільшились на 2,79% до 373,713 млн. грн., а зароблені премії – на 10,19% до 368,271 млн. грн. 

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

476 622

490 311

-13 689

-2,79%

2

від страхувальників фізичних осіб

174 847

153 068

21 779

14,23%

3

від перестрахувальників

818

1 416

-598

-42,25%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

36,68%

31,22%

5,46 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,17%

0,29%

-0,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

102 909

126 736

-23 827

-18,80%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

21,59%

25,85%

-4,26 п.п.

-

8

Чисті премії

373 713

363 575

10 138

2,79%

9

Зароблені страхові премії

368 271

334 206

34 065

10,19%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

38 370

5 642

32 728

580,08%

11

Страхові виплати та відшкодування

153 854

127 190

26 664

20,96%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

32,28%

25,94%

6,34 п.п.

-

13

Чистий прибуток

41 859

8 357

33 502

400,89%

14

Рентабельність власного капіталу

13,36%

3,02%

10,34 п.п.

-

 3. ПрАТ «СК «Універсальна» за перше півріччя 2020 року виплатила своїм клієнтам 153,854 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 20,96% перевищило показник за аналогічний період 2019 року. В результаті, рівень виплат збільшився на 6,34 п.п. до 32,28%. 

За підсумками діяльності впродовж перших шести місяців 2020 року, ПрАТ «СК «Універсальна» продемонструвала хороші показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 38,370 млн. грн., що було у 6,8 разів більше операційного прибутку за перше півріччя 2019 року. Чистий прибуток Страховика склав 41,859 млн. грн., що у 5,01 разів перевищило прибуток за перше півріччя 2019 року.

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 10,70% до 1,129 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 15,42% до 313,406 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 8,99% до 815,351 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились з 129,549 млн. грн. до 77,505 млн. грн., або на 40,17%. При цьому, слід враховувати, що на рахунках ПрАТ «СК «Універсальна» в банках станом на 01.07.2020 р. зберігалось депозитів на суму 380,817 млн. грн., а 23,656 млн. грн. Страховик інвестував в ОВДП. Дані факти позитивно впливали на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

 Отже, станом на кінець другого кварталу 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти покривали 9,51% зобов’язань ПрАТ «СК «Універсальна», а показник покриття зобов'язань власним капіталом Страховика знаходився на задовільному рівні і становив 38,44%.

 Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 128 757

1 019 676

109 081

10,70%

2

Власний капітал

313 406

271 547

41 859

15,42%

3

Зобов'язання

815 351

748 129

67 222

8,99%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

38,44%

36,30%

2,14 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

77 505

129 549

-52 044

-40,17%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

6,87%

12,70%

-5,83 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

9,51%

17,32%

-7,81 п.п.

-

 Таким чином, проаналізувавши результати діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» за перше півріччя 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 Зростання чистих та зароблених страхових премій на фоні корекції обсягів валового бізнесу;

  • Суттєвий приріст показників операційного та чистого прибутку;

  • Хороший рівень забезпеченості ліквідними активами;

  • Хороший рівень виплат (32,28%).

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела