Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Страховій компанії «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» присвоєно рейтинги


Изображение 1
29-11-2021

 

29 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» (ЄДРПОУ 30859524) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю у порівнянні з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками:

1. ПАТ «СК «УСГ» відноситься до категорії дуже великих за обсягом валового бізнесу страховиків. В аналізованому періоді 2021 року Компанія демонструвала хороші темпи приросту обсягів валового бізнесу та завершила аналізований період з прибутком, навіть не дивлячись на дуже високий рівень співвідношення між виплатами та брутто-преміями. В цілому, Страховик продемонстрував здатність генерувати прибуток в несприйнятливих обставинах.

2. ПАТ «СК «УСГ» характеризується помітним приростом обсягів бізнесу за валовими, чистими та заробленими преміями в аналізованому періоді. За підсумками дев’яти місяців 2021 року Компанія близько 50% брутто-премій отримала від страхувальників-фізичних осіб, що позитивно впливає на рівень клієнтської диверсифікації Страховика. В аналізованому періоді 2021 року Компанія успішно здійснила екстра-велику страхову виплату, що відобразилось на її бізнесі та звітності, але не втратила здатність до прибуткової діяльності.

3. Найбільша частка премій ПАТ «СК «УСГ» припадає на страхування наземного транспорту (крім залізничного) та страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Агентство вказує на наявність спеціалізації Компанії на транспортному страхуванні, на яке за підсумками трьох кварталів 2021 року припадало більше 60% валових премій Страховика. Виявлений рівень спеціалізації ПАТ «СК «УСГ», на думку Агентства, не несе суттєвої небезпеки для Компанії. За 9 місяців 2021 року, так само як і за аналогічний період 2020 року та за 2020 рік в цілому, ПАТ «СК «УСГ» продемонструвала здатність генерувати прибуток при відносно сталій структурі валового бізнесу.

4. Станом на початок четвертого кварталу 2021 року на рахунках ПАТ «СК «УСГ» було розміщено 466,735 млн грн, також Страховик володів портфелем державних цінних паперів (ОВДП) в обсязі 443,764 млн грн. На думку Агентства, ПАТ «СК «УСГ» було сформовано достатній запас ліквідних активів для забезпечення безперебійної діяльності без зовнішньої підтримки.

5. Станом на 30.09.2021р. ПАТ «СК «УСГ» було сформовано резерви в обсязі, який відповідає вимогам українського законодавства. Найбільша частка резервів (64,83%) складалась з резервів заявлених, але не виплачених збитків. За підсумками дев’яти місяців 2021 року співвідношення між виплатами та брутто-преміями ПАТ «СК «УСГ» склало 132,02%, що істотно перевищує середньо-ринковий показник через наявність в аналізованому періоді великої страхової виплати.

6. На 30.09.2021 року Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, встановлених державним регулятором. На думку Агентства, зниження співвідношення між зобов’язаннями та власним капіталом ПАТ «СК «УСГ» було викликано наявністю у 2021 році великої страхової виплати, через що частина підпроцентних активів Страховика була заміщена правами вимоги до перестраховиків, але оскільки перестраховики-нерезиденти мали високий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, рівень забезпечення ПАТ «СК «УСГ» власним капіталом був контрольованим.

7. Контролюючим акціонером ПАТ «СК «УСГ» є міжнародна фінансова група VIENNA INSURANCE GROUP. Станом на 30.09.2021 року VIG мала консолідовані активи в сумі 52,151 млрд євро, інвестиційний портфель в розмірі 34,647 млрд євро, грошові кошти та їх еквіваленти 2,869 млрд євро. Дев’ять місяців 2021 року VIG завершила з прибутком після оподаткування в розмірі 281,5 млн євро та чистими заробленими преміями 7,263 млрд євро. На думку Агентства, VIG мала достатньо ліквідності та фінансових ресурсів для того, щоб здійснити будь-яку необхідну підтримку ПАТ «СК «УСГ». Рівень зовнішньої підтримки ПАТ «СК «УСГ» ідентифіковано як дуже високий, що в перспективі відкриває Компанії шлях до підвищення рейтингу за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела