Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Поновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
25-11-2019

25 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про поновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три квартали 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 1,64% до 97,631 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 8,01% до 68,971 млн. грн., а від перестрахувальників – на 21,62% до 0,786 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії продовжила зростати: з 66,48% до 70,64%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

97630,8

96055,7

1575,1

1,64%

2

від страхувальників фізичних осіб

68971

63854,2

5116,8

8,01%

3

від перестрахувальників

786

646,3

139,7

21,62%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,64%

66,48%

4,16 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,81%

0,67%

0,14 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

32079,3

16513,6

15565,7

94,26%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

32,86%

17,19%

15,67 п.п.

-

8

Чисті премії

65551,5

79542,1

-13990,6

-17,59%

9

Зароблені страхові премії

70195

73323,2

-3128,2

-4,27%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-68

3205

-3273

-

11

Страхові виплати і відшкодування

31073

22080

8993

40,73%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

31,83%

22,99%

8,84 п.п.

-

13

Чистий прибуток

54

21

33

157,14%

14

Рентабельність власного капіталу

0,10%

0,04%

0,06 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 94,26%: з 16,514 млн. грн. до 32,079 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 15,67 п.п. до 32,86%.

Показники чистих та зароблених премій Страховика продемонстрували спадаючий тренд: чисті премії знизились на 17,59% до 65,552 млн. грн., а зароблені – на 4,27% до 70,195 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» виплатила своїм клієнтам 31,073 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 40,73% перевищило обсяг виплат і відшкодувань, здійснених за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат в Компанії збільшився з 22,99% до 31,83%, або на 8,84 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за перші дев’ять місяців 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період поточного року з прибутком в розмірі 54 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 0,11% до 117,36 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 5,62% до 56,389 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 4,88% до 60,971 млн. грн.;

  • Грошові кошти на банківських рахунках зменшились на 78,84% до 7,277 млн. грн. При цьому, станом на 01.10.2019р. Страховик володів облігаціями внутрішньої державної позики (на суму 19,925 млн. грн.), які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику.

  • Грошові кошти Страховика у фонді захисту потерпілих МТСБУ збільшилися на 51,98%: з 11,495 млн. грн. (станом на 01.01.2019р.) до 17,470 млн. грн. (станом на 01.10.2019р.).

Станом на початок четвертого кварталу 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала високий рівень капіталізації (92,48%) і 11,94% зобов’язань Страховика покривались ліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

117360

117492

-132

-0,11%

2

Власний капітал

56389

53391

2998

5,62%

3

Зобов’язання

60971

64101

-3130

-4,88%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

92,48%

83,29%

9,19 п.п.

-

5

Ліквідні активи

7277

34391

-27114

-78,84%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

6,20%

29,27%

-23,07 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

11,94%

53,65%

-41,71 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Приріст обсягів валового бізнесу;

  • Високий рівень капіталізації (92,48%);

  • Факт прибуткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела