Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
17-11-2020

17 листопада 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2020 року.

1. Обсяг брутто-премій, отриманих АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три квартали 2020 року, склав 107,804 млн. грн., що на 10,42% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб виросли на 9,58% до 75,581 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, скоротились на 53,54% до 0,365 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії становила 70,11%, а частка перестрахувальників – 0,34%.

Приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

107 804

97 631

10173

10,42%

2

від страхувальників фізичних осіб

75 581

68 971

6610

9,58%

3

від перестрахувальників

365

786

-421

-53,54%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,11%

70,64%

-0,53 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,34%

0,81%

-0,47 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

11 032

32 079

-21047

-65,61%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

10,23%

32,86%

-22,63 п.п.

-

8

Чисті премії

96 771

65 552

31220

47,63%

9

Зароблені страхові премії

86 738

70 195

16543

23,57%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

7 953

-68

8021

-

11

Страхові виплати і відшкодування

27 217

31 073

-3856

-12,41%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

25,25%

31,83%

-6,58 п.п.

-

13

Чистий прибуток

530

54

476

881,69%

14

Рентабельність власного капіталу

0,99%

0,10%

0,89 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за дев’ять місяців 2020 року склали 11,032 млн. грн., що на 65,61% нижче ніж за перші три квартали 2019 року. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях скоротився на 22,63 п.п. до 10,23%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 47,63% до 96,771 млн. грн., а зароблені виросли на 23,57% до 86,738 млн. грн. 

3. АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три квартали 2020 року виплатило своїм клієнтам 27,217 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 12,41% менше обсягу виплат і відшкодувань, здійснених за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат в Компанії скоротився на 6,58 п.п.: з 31,83% до 25,25%.

Діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за підсумками дев’яти місяців 2020 року була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за три квартали 2020 року становив 7,953 млн. грн., порівняно з від’ємним результатом за перші три квартали 2019 року в розмірі 68 тис. грн. Чистий прибуток Страховика в аналізованому періоді 2020 року виріс до 0,530 млн. грн. 

4. За період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 11,98% до 130,560 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 1,95% до 53,771 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 20,26% до 76,789 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст більш ніж у 4 рази до 41,647 млн. грн. При цьому, станом на 01.10.2020р. Страховик зберігав на депозитах в банках 38,145 млн. грн., що покращувало його забезпеченість ліквідними активами. 

Станом на кінець третього кварталу 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала хороший рівень капіталізації (70,03%), та достатній рівень покриття зобов’язань грошовими коштами (54,24%). 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

130 560

116 592

13 968

11,98%

2

Власний капітал

53 771

52 741

1 030

1,95%

3

Зобов’язання

76 789

63 851

12 938

20,26%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

70,03%

82,60%

-12,57 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

41 647

10 020

31 627

315,64%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

31,90%

8,59%

23,31 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

54,24%

15,69%

38,55 п.п.

-

 Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, у звітному періоді АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» дотримувалось критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Хороший рівень капіталізації (70,03%);

  • Достатній рівень покриття зобов’язань грошовими коштами (54,24%);

  • Факт прибуткової діяльності. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела