Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
24-03-2020

24 березня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 12 місяців 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за чотири квартали 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 0,41% до 131,404 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 5,86% до 91,507 млн. грн., а від перестрахувальників – на 33,01% до 1,124 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії продовжила зростати, збільшившись з 66,05% до 69,64%. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

131403,5

130870,2

533,3

0,41%

2

від страхувальників фізичних осіб

91506,7

86440,7

5066

5,86%

3

від перестрахувальників

1123,5

844,7

278,8

33,01%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

69,64%

66,05%

3,59 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,86%

0,65%

0,21 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

34629,4

24747

9882,4

39,93%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

26,35%

18,91%

7,44 п.п.

-

8

Чисті премії

96774,1

106123,2

-9349,1

-8,81%

9

Зароблені страхові премії

98819,3

93964,6

4854,7

5,17%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-2449

2102

-4551

-

11

Страхові виплати і відшкодування

40939,4

31808,1

9131,3

28,71%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

31,16%

24,31%

6,85 п.п.

-

13

Чистий прибуток

50

-1721

1771

-

14

Рентабельність власного капіталу

0,09%

-3,22%

3,31 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 39,93%: з 24,747 млн. грн. до 34,629 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 7,44 п.п. до 26,35%.

Показники чистих та зароблених премій Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку: чисті премії знизились на 8,81% до 96,774 млн. грн., а зароблені, навпаки, виросли на 5,17% до 98,819 млн. грн. 

3. За чотири квартали 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» виплатила своїм клієнтам 40,939 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 28,71% перевищило обсяг виплат і відшкодувань, здійснених за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат в Компанії збільшився з 24,31% до 31,16%, або на 6,85 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за дванадцять місяців 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період 2019 року з прибутком в розмірі 50 тис. грн., в той час як за 2018 рік був отриманий чистий збиток в сумі 1,721 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували спадний тренд:

  • Активи знизились на 0,77% до 116,592 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 1,22% до 52,741 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 0,39% до 63,851 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 70,86% до 10,02 млн. грн. При цьому, станом на 01.01.2020р. Страховик володів облігаціями внутрішньої державної позики (на суму 20,413 млн. грн.), які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику, що позитивно впливало на ліквідність Компанії. 

Станом на кінець четвертого кварталу 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала хороший рівень капіталізації (82,6%) і 15,69% зобов’язань Страховика покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

116592

117492

-900

-0,77%

2

Власний капітал

52741

53391

-650

-1,22%

3

Зобов’язання

63851

64101

-250

-0,39%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

82,60%

83,29%

-0,69 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

10020

34391

-24371

-70,86%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

8,59%

29,27%

-20,68 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

15,69%

53,65%

-37,96 п.п.

-

 Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за 12 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Приріст обсягів валових та зароблених страхових премій;

  • Хороший рівень капіталізації (82,6%);

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Хороший рівень виплат (31,16%).

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела