Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
20-08-2019

20 серпня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші шість місяців 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 8,64% до 64,637 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 21,19% до 45,295 млн. грн., а від перестрахувальників – на 31,42% до 0,452 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії продовжила зростати: з 62,82% до 70,08%.

На думку Агентства, приріст валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

64637

59497,5

5139,5

8,64%

2

від страхувальників фізичних осіб

45295,1

37376,6

7918,5

21,19%

3

від перестрахувальників

452,2

344,1

108,1

31,42%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,08%

62,82%

7,26 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,70%

0,58%

0,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

32201,5

12115

20086,5

165,80%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

49,82%

20,36%

29,46 п.п.

-

8

Чисті премії

32435,5

47382,5

-14947

-31,55%

9

Зароблені страхові премії

42242,9

46340,9

-4098

-8,84%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1064

1740

-2804

-

11

Страхові виплати і відшкодування

19913,3

13413,6

6499,7

48,46%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

30,81%

22,54%

8,27 п.п.

-

13

Чистий прибуток

30

24

6

25,00%

14

Рентабельність власного капіталу

0,05%

0,05%

-

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились з 12,115 млн. грн. до 32,202 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 29,46 п.п. до 49,82%.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували спадаючий тренд: чисті премії знизились на 31,55% до 32,436 млн. грн., а зароблені – на 8,84% до 42,243 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» виплатила своїм клієнтам 19,913 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 48,46% перевищило обсяг виплат і компенсацій за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат в Компанії збільшився з 22,54% до 30,81%, або на 8,27 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за перші шість місяців 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період поточного року з прибутком в розмірі 30 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 5,7% до 124,189 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 5,61% до 56,384 млн. грн.;

  • Зобов’язання показали приріст на 5,78% до 67,805 млн. грн.;

  • Грошові кошти на банківських рахунках зменшились на 68,97% до 10,673 млн. грн. При цьому, станом на 01.07.2019р. Страховик володів облігаціями внутрішньої державної позики (на суму 16,925 млн. грн.), які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику;

  • Грошові кошти Страховика у фонді захисту потерпілих МТСБУ збільшилися на 34,22%: з 11,495 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 15,429 млн. грн. станом на 01.07.2019.

Станом на початок третього кварталу 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала високий рівень капіталізації (83,16%) та 15,74% зобов’язань Страховика покривались ліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

124189

117492

6697

5,70%

2

Власний капітал

56384

53391

2993

5,61%

3

Зобов’язання

67805

64101

3704

5,78%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

83,16%

83,29%

-0,13 п.п.

-

5

Ліквідні активи

10673

34391

-23718

-68,97%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

8,59%

29,27%

-20,68 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

15,74%

53,65%

-37,91 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Приріст обсягів валового бізнесу;

  • Прийнятний рівень виплат (30,81%);

  • Високий рівень капіталізації (83,16%);

  • Факт прибуткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела