Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
21-12-2020

21 грудня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020) 

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

130 560

117 360

13 200

11,25%

Власний капітал, тис. грн.

53 771

56 389

-2 618

-4,64%

Валові зобов’язання, тис. грн.

76 789

60 971

15 818

25,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

70,02%

92,48%

-22,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

41 647

7 277

34 370

472,31%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,24%

11,94%

42,30 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

107 804

97 631

10 173

10,42%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 032

32 079

-21 047

-65,61%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,23%

32,86%

-22,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

27 217

31 073

-3 856

-12,41%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,25%

31,83%

-6,58 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

7 953

-68

8 021

-

Рентабельність продажів, %

7,38%

-0,07%

7,45 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

530

54

476

881,48%

Рентабельність власного капіталу, %

0,99%

0,10%

0,89 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. власний капітал АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» зменшився на 4,64% до 53,77 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 25,94% до 76,79 млн. грн. Відповідний рух показників призвів до скорочення рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 22,46 п.п. до 70,02%. Таким чином, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на 30.06.2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» було добре забезпечене власним капіталом.

2. Грошові кошти на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» станом на 30.09.2020 року склали 41,65 млн. грн., що в 5,72 разів більше ніж на 30.09.2019 року. На фоні істотних темпів приросту обсягу грошових коштів показник покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика виріс на 42,30 п.п. до 54,24%. Таким чином, станом на кінець третього півріччя 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що за період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. року обсяг коштів Страховика в МТСБУ збільшився на 37,28% до 23,98 млн. грн.

3. Обсяги бізнесу АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за дев’ять місяців 2020 року валові премії Страховика склали 107,8 млн. грн., що на 10,42% більше ніж за дев’ять місяців 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 65,61%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 22,63 п.п. до 10,23%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за три квартали 2020 року, склали 27,22 млн. грн., що на 12,41% менше ніж за три квартали 2019 року, а рівень виплат знизився на 6,58 п.п. до 25,25%.

4. В аналізованому періоді АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» покращило свої фінансові результати, а його діяльність була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Страховика за дев’ять місяців 2020 року порівняно з аналогічним  періодом 2019 року виріс в 9,8 разів до 0,53 млн. грн., а операційний прибуток склав 7,95 млн. грн., порівняно зі збитком від операційної діяльності за дев’ять місяців 2019 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відмічає: високий показник покриття зобов’язань власним капіталом, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання валових премій та покращення фінансових результатів Страховика.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела