Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
02-09-2020

2 вересня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2020 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020) 

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

121 350

124 189

-2 839

-2,29%

Власний капітал, тис. грн.

53 730

56 384

-2 654

-4,71%

Валові зобов’язання, тис. грн.

67 620

67 805

-185

-0,27%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

79,46%

83,16%

-3,70 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

15 848

10 673

5 175

48,49%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

23,44%

15,74%

7,70 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

68 253

64 637

3 616

5,59%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 258

32 201

-23 943

-74,35%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

12,10%

49,82%

-37,72 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

17 664

19 913

-2 249

-11,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,88%

30,81%

-4,93 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

6 546

-1 064

7 610

-

Рентабельність продажів, %

9,59%

-1,65%

11,24 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

489

30

459

1530,00%

Рентабельність власного капіталу, %

0,91%

0,05%

0,86 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. зменшились на 2,29% до 121,35 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період скоротився на 4,71%, а її валові зобов'язання зменшились на 0,27%. В результаті більших темпів скорочення обсягів власного капіталу порівняно з обсягом зобов'язань, показник покриття власним капіталом зобов'язань страховика зменшився на 3,70 п.п. до 79,46%. Таким чином, не дивлячись на незначене скорочення, рівень даного показника свідчить про те, що станом на кінець першого півріччя 2020 року Страховик був дуже добре забезпечений власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» станом на 30.06.2020 року виросли до 15,85 млн. грн., що на 48,49% більше ніж на 30.06.2019 року. Зростання обсягу грошових коштів та їх еквівалентів при одночасному зменшенні валових зобов’язань Компанії призвело до росту показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 7,70 п.п. до 23,44%. Таким чином, станом на кінець першого півріччя 2020 року рівень забезпеченості АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» високоліквідними активами був задовільним. Також слід зазначити, що за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. року обсяг коштів Страховика в МТСБУ збільшився на 35,98% до 20,98 млн. грн.

3. За перші два квартали 2020 року обсяги валових премій АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» збільшились на 5,59% порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склали 68,25 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 74,35%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 37,72 п.п. до 12,10%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2020 року, зменшились порівняно з першим півріччям 2019 року на 11,29%, а рівень виплат зазнав зниження на 4,93 п.п. до 25,88%.

4. Діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді 2020 року була прибутковою. Так, чистий прибуток Страховика за перше півріччя 2020 року виріс до 0,49 млн. грн., а прибуток від операційної діяльності склав 6,55 млн. грн., порівняно зі збитком від операційної діяльності за перше півріччя 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2020 року, Агентство відмічає: високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, покращення забезпеченості високоліквідними активами, зростання валових премій та прибуткову діяльність Страховика.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела