Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
09-12-2020

9 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2020 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три квартали 2020 року в порівнянні з тим самим періодом 2019 року, виріс у 2,23 рази: з 7,147 млн. грн. до 15,916 млн. грн. Надходження від фізичних осіб збільшились на 77,39% до 0,352 млн. грн. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Станом на кінець третього кварталу 2020 року, враховуючи частку фізичних осіб в брутто-преміях, в клієнтському портфелі Страховика, як і раніше, переважали юридичні особи.

Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

15 916

7 147

8 769

122,69%

2

від страхувальників фізичних осіб

352

199

154

77,39%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,21%

2,78%

-0,57 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

11 188

4 669

6 519

139,64%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

70,29%

65,32%

4,97 п.п.

-

8

Чисті премії

4 728

2 479

2 249

90,76%

9

Зароблені страхові премії

6 593

5 221

1 372

26,28%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 236

-5 236

8 472

-

11

Страхові виплати і відшкодування

2 048

2 096

-48

-2,30%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

12,86%

29,32%

-16,46 п.п.

-

13

Чистий прибуток

4 634

-1 502

6 136

-

14

Рентабельність власного капіталу

9,86%

-3,62%

13,48 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року виросли з 4,669 млн. грн. до 11,188 млн. грн., або у 2,4 рази. Враховуючи більші темпи приросту премій, відправлених перестраховикам, порівняно з брутто-преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях збільшився на 4,97 п.п. до 70,29%.

Показники ділової активності Компанії в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 90,76% до 4,728 млн. грн., а зароблені – на 26,28% до 6,593 млн. грн. 

3. Компанія за перші три квартали 2020 року виплатила своїм клієнтам 2,048 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 2,30% нижче, ніж за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат Страховика скоротився на 16,46 п.п. до 12,86%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками 9 місяців 2020 року продемонструвала прибуткову діяльність: фінансовий результат від операційної діяльності склав 3,236 млн. грн. проти від’ємного результату за аналізований період 2019 року в розмірі 5,236 млн. грн., а чистий прибуток склав 4,634 млн. грн. проти збитку в розмірі 1,502 млн. грн. за перші три квартали 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли у 2,18 разів до 111,702 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 10,93% до 47,014 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли у 7,37 разів до 64,688 млн. грн.;

  • Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 88,50% до 1,295 млн. грн. 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2020 року Компанія володіла хорошим рівнем капіталізації (72,68%), а 2,00% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.10.2020р. ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» мала депозитні вклади у банках з кредитним рейтингом на рівні не нижче ua.AA в розмірі 7,949 млн. грн. та утримувала портфель ОВДП в розмірі 42,846 млн. грн. Наявність таких інвестицій позитивно впливала на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

 Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

111 702

51 156

60 546

118,36%

2

Власний капітал

47 014

42 380

4 634

10,93%

3

Зобов’язання

64 688

8 776

55 912

637,10%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

72,68%

482,91%

-410,23 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 295

687

608

88,50%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

1,16%

1,34%

-0,18 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

2,00%

7,83%

-5,83 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за дев’ять місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники дохідності;

  • Хороший рівень капіталізації (72,68%);

  • Високий рівень покриття зобов’язань ліквідними активами. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела