Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
31-08-2020

31 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2020 року.

1. За перші шість місяців 2020 року ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» зібрала 14,079 млн. грн. брутто-премій, що у 3,28 рази більше обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились більше ніж удвічі до 0,289 млн. грн. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Станом на кінець другого кварталу 2020 року, незважаючи на приріст премій від фізичних осіб, в клієнтському портфелі Страховика, як і раніше, переважали юридичні особи. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

14 079

4 297

9 782

227,65%

2

від страхувальників фізичних осіб

289

142

147

103,52%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,05%

3,30%

-1,25 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

10 347

2 823

7 524

266,52%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

73,49%

65,70%

7,79 п.п.

-

8

Чисті премії

3 732

1 474

2 258

153,19%

9

Зароблені страхові премії

3 516

2 828

688

24,33%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 726

-3 593

6 319

-

11

Страхові виплати і відшкодування

1 071

1 495

-424

-28,36%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

7,61%

34,79%

-27,18 п.п.

-

13

Чистий прибуток

3 637

-1 025

4 662

-

14

Рентабельність власного капіталу

7,90%

-2,44%

10,34 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року виросли у 3,67 рази до 10,347 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту премій, відправлених перестраховикам, порівняно з брутто-преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях збільшився на 7,79 п.п. до 73,49%.

Показники ділової активності Компанії в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 153,19% до 3,732 млн. грн., а зароблені – на 24,33% до 3,516 млн. грн. 

3. За перші шість місяців 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам страхових виплат і відшкодувань на суму 1,071 млн. грн., що на 28,36% нижче, ніж за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат Страховика скоротився на 27,18 п.п.: з 34,79% до 7,61%.

За підсумками першого півріччя 2020 року ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» продемонструвала прибуткову діяльність: фінансовий результат від операційної діяльності склав 2,726 млн. грн. проти від’ємного результату за аналізований період 2019 року в розмірі 3,593 млн. грн., а чистий прибуток склав 3,637 млн. грн. проти збитку в розмірі 1,025 млн. грн. за перше півріччя 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 36,40% до 69,778 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 8,58% до 46,017 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли у 2,71 рази до 23,761 млн. грн.;

  • Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився у 11,58 разів до 7,955 млн. грн. 

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2020 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (193,67%), а 33,48% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.07.2020р. ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» мала депозитні вклади у банках з кредитним рейтингом на рівні не нижче ua.AA в розмірі 15,198 млн. грн. та утримувала портфель ОВДП в розмірі 38,808 млн. грн. Наявність таких інвестицій позитивно впливала на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

69 778

51 156

18 622

36,40%

2

Власний капітал

46 017

42 380

3 637

8,58%

3

Зобов’язання

23 761

8 776

14 985

170,75%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

193,67%

482,91%

-289,24 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 955

687

7 268

1057,93%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

11,40%

1,34%

10,06 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

33,48%

7,83%

25,65 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перше півріччя 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники дохідності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (193,67%);

  • Дуже високий рівень покриття зобов’язань ліквідними активами.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела