Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
05-11-2019

5 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три квартали 2019 року, становив 7,147 млн. грн., що на 65,33% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 9,14% знизились надходження від фізичних осіб – до 0,199 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Станом на початок четвертого кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика продовжили переважати юридичні особи.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

7147,27

20616,47

-13469,2

-65,33%

2

від страхувальників фізичних осіб

198,63

218,61

-19,98

-9,14%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,78%

1,06%

1,72 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

4668,82

6548,32

-1879,5

-28,70%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

65,32%

31,76%

33,56 п.п.

-

8

Чисті премії

2478,45

14068,15

-11589,7

-82,38%

9

Зароблені страхові премії

5221,1

12168,78

-6947,68

-57,09%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-5235,22

6964

-12199,22

-

11

Страхові виплати і компенсації

2095,74

1589,23

506,51

31,87%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

29,32%

7,71%

21,61 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1501,89

7952

-9453,89

-

14

Рентабельність власного капіталу

-3,62%

20,57%

-24,19 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 28,7% до 4,669 млн. грн. В результаті випереджальних темпів скорочення брутто-премій порівняно з обсягами премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній виріс на 33,56 п.п. до 65,32%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували спадний тренд: чисті премії зменшились на 82,38% до 2,478 млн. грн., а зароблені – скоротились на 57,09% до 5,221 млн. грн. Падіння ділової активності є негативним фактором для бізнесу Компанії, але не впливає суттєво на фінансову стійкість Страховика.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам страхових виплат і компенсацій на суму 2,096 млн. грн., що на 31,87% більше, ніж за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився на 21,61 п.п.: з 7,71% до 29,32%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками перших трьох кварталів 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 2,02% до 52,907 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 4,09% до 41,505 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 6,33% до 11,402 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 77,7% до 0,633 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

52907

53997

-1090

-2,02%

2

Власний капітал

41505

43274

-1769

-4,09%

3

Зобов’язання

11402

10723

679

6,33%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

364,02%

403,56%

-39,54 п.п.

-

5

Ліквідні активи

633

2839

-2206

-77,70%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

1,20%

5,26%

-4,06 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

5,55%

26,48%

-20,93 п.п.

-

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (364,02%), а 5,55% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.10.2019 поточні фінансові інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 42,192 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 22,262 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 19,93 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 80,94% активів Компанії, та в 3,76 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Хороший рівень виплат (29,32%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (364,02%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела