Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
23-11-2021

 

23 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три квартали 2021 року, в порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс на 72,27% до 27,419 млн грн. При цьому, надходження від фізичних осіб виросли на 42,90% до 0,503 млн грн. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Таким чином, за підсумками трьох кварталів 2021 року, враховуючи частку фізичних осіб в брутто-преміях на рівні 1,83%, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

27 419

15 916

11 503

72,27%

2

від страхувальників фізичних осіб

503

352

151

42,90%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

1,83%

2,21%

-0,38 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

19 721

11 188

8 533

76,27%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

71,92%

70,29%

1,63 п.п.

-

8

Чисті премії

7 698

4 728

2 970

62,82%

9

Зароблені страхові премії

11 143

6 593

4 550

69,01%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-995

3 236

-4 231

-

11

Страхові виплати і відшкодування

2 975

2 048

927

45,26%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

10,85%

12,87%

-2,02 п.п.

-

13

Чистий прибуток (збиток)

-404

4 634

-5 038

-

14

Рентабельність власного капіталу

-0,88%

9,86%

-10,74 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за дев’ять місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виросли на 76,27% до 19,721 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту премій, відправлених перестраховикам, у порівнянні з брутто-преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс на 1,63 п.п. до 71,92%.

Показники ділової активності Компанії в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 62,82% до 7,698 млн грн, а зароблені – на 69,01% до 11,143 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за перші дев’ять місяців 2021 року, становив 2,975 млн грн, що на 45,26% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. В результаті випереджальних темпів приросту валових премій над страховими відшкодуваннями, рівень виплат Страховика в аналізованому періоді скоротився на 2,02 п.п. до 10,85%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками перших трьох кварталів 2021 року продемонструвала збиткову діяльність. Зокрема, чистий збиток склав 0,404 млн грн, а збиток від операційної діяльності – 0,995 млн грн. При цьому, Агентство звертає увагу, що розмір збитку не є істотним і не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 1,23% до 61,808 млн грн;

  • Власний капітал зменшився на 0,87% до 45,905 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 7,84% до 15,903 млн грн;

  • Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 64,93% до 1,935 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (288,66%) та 12,17% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.10.2021р. ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» мала депозитні вклади у банках з кредитним рейтингом на рівні не нижче uaAA в розмірі 7,853 млн грн та сформувала портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 41,030 млн грн. Наявність таких інвестицій позитивно впливала на забезпеченість Страховика ліквідними активами, які в сукупності станом на 01.10.2021 р. на 319,55% покривали його зобов’язання.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

61 808

61 056

752

1,23%

2

Власний капітал

45 905

46 309

-404

-0,87%

3

Зобов’язання

15 903

14 747

1 156

7,84%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

288,66%

314,02%

-25,36 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 935

5 517

-3 582

-64,93%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

3,13%

9,04%

-5,91 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

12,17%

37,41%

-25,24 п.п.

-

 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (288,66%);

  • Дуже високе співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями (319,55%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела