Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги СК «СПЕЙР»


Изображение 1
27-09-2018

26 вересня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Підтверджуючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2018 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних за перші шість місяців 2018 року, в порівнянні з тим же періодом 2017 року, виріс у 12,77 разів до 7,192 млн. грн. В той самий час, надходження від фізичних осіб збільшились з 0,122 млн. грн. до 0,361 млн. грн., або у 2,97 разів. Незважаючи на такий помітний приріст премій від фізосіб, їх частка в брутто-преміях зменшилась на 16,56 п.п.: з 21,58% до 5,02%.

Агентство відмічає, що СК «СПЕЙР» продовжує збільшувати свою частку на українському страховому ринку, про що свідчить значний приріст обсягів валового бізнесу (більше ніж в 12 разів).

Таблиця 1

Показники доходів та витрат СК «СПЕЙР» (39213513) за перше півріччя 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

I півріччя 2018 року

I півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

7191,9

563,1

6628,8

1177,20%

2

від страхувальників фізичних осіб

361

121,5

239,5

197,12%

3

від перестраховиків

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

5,02%

21,58%

-16,56 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

62,7

238,1

-175,4

-73,67%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,87%

42,28%

-41,41 п.п.

-

8

Чисті премії

7129,2

325

6804,2

2093,60%

9

Зароблені страхові премії

6553,6

765,8

5787,8

755,78%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1259

-108

1367

-

11

Рентабельність продажів

17,51%

-19,18%

36,69 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

1243,2

27,9

1215,3

4355,91%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

17,29%

4,95%

12,34 п.п.

-

14

Чистий прибуток

974

47

927

1972,34%

15

Рентабельність власного капіталу

3,01%

0,15%

2,86 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року скоротились на 73,67% до 0,063 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахувальних компаній знизився з 42,28% до 0,87%, або на 41,41 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії СК «СПЕЙР виросли майже в 22 рази: з 0,325 млн. грн. до 7,129 млн. грн., а зароблені – у 8,56 разів до 6,554 млн. грн.

3. За перше півріччя 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,243 млн. грн., що у 44,56 разів перевищує обсяги виплат за той самий період 2017 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 12,34 п.п.: з 4,95% до 17,29%.

За результатами перших шести місяців 2018 року Страховик продемонстрував хороші показники прибутковості. Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2018 року становив 1,259 млн. грн. проти від’ємного результату в розмірі 0,108 млн. грн. за перше півріччя 2017 року. Чистий прибуток Компанії за перші шість місяців 2018 року становив 0,974 млн. грн., що у 20,72 разів перевищує прибуток за перше півріччя 2017 року.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.07.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 29,73% до 41,89 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 3,11% до 32,338 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 66,19% до 9,552 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 9,62% до 5,95 млн. грн.

Станом на початок третього кварталу 2018 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (338,55%) та хороший рівень ліквідності (62,29%).

Таблиця 2

Основні балансові показники СК «СПЕЙР» (39213513)

за перше півріччя 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

41890

59612

-17722

-29,73%

2

Власний капітал

32338

31364

974

3,11%

3

Зобов’язання

9552

28248

-18696

-66,19%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

338,55%

111,03%

227,52 п.п.

-

5

Ліквідні активи

5950

6583

-633

-9,62%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

14,20%

11,04%

3,16 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

62,29%

23,30%

38,99 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «СПЕЙР» за перше півріччя 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Високі показники ділової активності;

  • Хороші показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (338,55%) та хороший рівень ліквідності (62,29%);

  • Поступове зрістання рівня виплат.

 ДжерелоРейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела