Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги СК «СПЕЙР»


Изображение 1
27-09-2018

26 вересня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Підтверджуючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2018 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних за перші шість місяців 2018 року, в порівнянні з тим же періодом 2017 року, виріс у 12,77 разів до 7,192 млн. грн. В той самий час, надходження від фізичних осіб збільшились з 0,122 млн. грн. до 0,361 млн. грн., або у 2,97 разів. Незважаючи на такий помітний приріст премій від фізосіб, їх частка в брутто-преміях зменшилась на 16,56 п.п.: з 21,58% до 5,02%.

Агентство відмічає, що СК «СПЕЙР» продовжує збільшувати свою частку на українському страховому ринку, про що свідчить значний приріст обсягів валового бізнесу (більше ніж в 12 разів).

Таблиця 1

Показники доходів та витрат СК «СПЕЙР» (39213513) за перше півріччя 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

I півріччя 2018 року

I півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

7191,9

563,1

6628,8

1177,20%

2

від страхувальників фізичних осіб

361

121,5

239,5

197,12%

3

від перестраховиків

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

5,02%

21,58%

-16,56 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

62,7

238,1

-175,4

-73,67%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,87%

42,28%

-41,41 п.п.

-

8

Чисті премії

7129,2

325

6804,2

2093,60%

9

Зароблені страхові премії

6553,6

765,8

5787,8

755,78%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1259

-108

1367

-

11

Рентабельність продажів

17,51%

-19,18%

36,69 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

1243,2

27,9

1215,3

4355,91%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

17,29%

4,95%

12,34 п.п.

-

14

Чистий прибуток

974

47

927

1972,34%

15

Рентабельність власного капіталу

3,01%

0,15%

2,86 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року скоротились на 73,67% до 0,063 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахувальних компаній знизився з 42,28% до 0,87%, або на 41,41 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії СК «СПЕЙР виросли майже в 22 рази: з 0,325 млн. грн. до 7,129 млн. грн., а зароблені – у 8,56 разів до 6,554 млн. грн.

3. За перше півріччя 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,243 млн. грн., що у 44,56 разів перевищує обсяги виплат за той самий період 2017 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 12,34 п.п.: з 4,95% до 17,29%.

За результатами перших шести місяців 2018 року Страховик продемонстрував хороші показники прибутковості. Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2018 року становив 1,259 млн. грн. проти від’ємного результату в розмірі 0,108 млн. грн. за перше півріччя 2017 року. Чистий прибуток Компанії за перші шість місяців 2018 року становив 0,974 млн. грн., що у 20,72 разів перевищує прибуток за перше півріччя 2017 року.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.07.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 29,73% до 41,89 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 3,11% до 32,338 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 66,19% до 9,552 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 9,62% до 5,95 млн. грн.

Станом на початок третього кварталу 2018 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (338,55%) та хороший рівень ліквідності (62,29%).

Таблиця 2

Основні балансові показники СК «СПЕЙР» (39213513)

за перше півріччя 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

41890

59612

-17722

-29,73%

2

Власний капітал

32338

31364

974

3,11%

3

Зобов’язання

9552

28248

-18696

-66,19%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

338,55%

111,03%

227,52 п.п.

-

5

Ліквідні активи

5950

6583

-633

-9,62%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

14,20%

11,04%

3,16 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

62,29%

23,30%

38,99 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «СПЕЙР» за перше півріччя 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Високі показники ділової активності;

  • Хороші показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (338,55%) та хороший рівень ліквідності (62,29%);

  • Поступове зрістання рівня виплат.

 ДжерелоРейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела