Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «СПЕЙР»


Изображение 1
29-10-2021

 

29 жовтня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA- характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ТДВ «СК «СПЕЙР» за перші три квартали 2021 року було зібрано 31,697 млн грн валових премій, що майже у 6 разів перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились з 4,343 млн грн до 30,341 млн грн (майже у 7 разів). Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді становили всього 0,25 млн грн. Таким чином, за підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2021 року фізичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика: їх частка в брутто-преміях продовжила зростати і склала 95,72%.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

31 697

5 302

26 395

497,83%

2

від страхувальників фізичних осіб

30 341

4 343

25 998

598,62%

3

від перестрахувальників

250

23

227

986,96%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

95,72%

81,91%

13,81 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,79%

0,43%

0,36 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

262

1 081

-819

-75,76%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

0,83%

20,39%

-19,56 п.п.

-

8

Чисті премії

31 435

4 221

27 214

644,73%

9

Зароблені страхові премії

29 297

6 159

23 138

375,68%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-182

532

-714

-

11

Рентабельність продажів

-0,57%

10,03%

-10,60 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

1 065

478

587

122,80%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

3,36%

9,02%

-5,66 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-693

6 753

-7 446

-

15

Рентабельність власного капіталу

-1,11%

11,52%

-12,63 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені ТДВ «СК «СПЕЙР» перестраховикам, за перші три квартали 2021 року склали 0,262 млн грн, що на 75,76% менше ніж за 9 місяців 2020 року. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився з 20,39% до 0,83%, або на 19,56 п.п.

Показники ділової активності ТДВ «СК «СПЕЙР» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли у 7,45 рази до 31,435 млн грн, а зароблені страхові премії – у 4,76 рази до 29,297 млн грн.

3. Компанія за 9 місяців 2021 року виплатила своїм клієнтам 1,065 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що у 2,23 рази перевищило обсяг страхових виплат за аналогічний період 2020 року. Враховуючи випереджаючі темпи приросту брутто премій над страховими виплатами і відшкодуваннями, рівень виплат Страховика скоротився на 5,66 п.п.: з 9,02% до 3,36%.

За результатами роботи впродовж перших трьох кварталів 2021 року ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонструвала збиткову діяльність. Агентство звертає увагу, що розмір збитку є несуттєвим і не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 21,22% до 68,893 млн грн;

  • Власний капітал збільшився на 19,58% до 62,513 млн грн;

  • Зобов’язання виросли на 39,97% до 6,38 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились майже у 9,5 разів до 35,604 млн грн.

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року ТДВ «СК «СПЕЙР» мала надлишкові рівні капіталізації (979,83%) та покриття грошовими коштами зобов’язань (558,06%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

68 893

56 833

12 060

21,22%

2

Власний капітал

62 513

52 275

10 238

19,58%

3

Зобов’язання

6 380

4 558

1 822

39,97%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

979,83%

1146,88%

-167,05 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

35 604

3 750

31 854

849,44%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

51,68%

6,60%

45,08 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

558,06%

82,27%

475,79 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «СПЕЙР», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «СПЕЙР» за дев’ять місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає:

  • Суттєве зростання показників ділової активності;

  • Надлишковий рівень покриття власним капіталом зобов’язань (979,83%);

  • Надлишковий рівень забезпеченості високоліквідними активами (558,06%).

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела