Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «СПЕЙР»


Изображение 1
01-07-2020

1 липня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA- характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. За перші три місяці 2020 року ТДВ «СК «СПЕЙР» зібрала 1,731 млн. грн. валових премій, що на 2,82% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились з 0,194 млн. грн. до 1,164 млн. грн., або у 6 разів. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді становили всього 3 тис. грн. Враховуючи таке помітне зростання премій від фізичних осіб, за підсумками діяльності в першому кварталі 2020 року фізичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 731

1 781

-50

-2,82%

2

від страхувальників фізичних осіб

1 164

194

970

499,59%

3

від перестрахувальників

3

0

3

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

67,23%

10,90%

56,33 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,17%

0,00%

0,17 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

585

45

540

1193,81%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

33,78%

2,54%

31,24 п.п.

-

8

Чисті премії

1 146

1 736

-590

-33,98%

9

Зароблені страхові премії

1 261

1 596

-335

-20,98%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-518

84

-602

-

11

Рентабельність продажів

-29,94%

4,69%

-34,63 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

424

47

377

806,41%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

24,51%

2,63%

21,88 п.п.

-

14

Чистий прибуток (збиток)

-517

56

-573

-

15

Рентабельність власного капіталу

-1,01%

0,11%

-1,10 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року порівняно з тим же періодом 2019 року виросли більш ніж у 13 разів до 0,585 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився на 31,24 п.п.: з 2,54% до 33,78%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонстрували спадний тренд: чисті премії знизились на 33,98% до 1,146 млн. грн., а зароблені страхові премії – на 20,98% до 1,261 млн. грн.

 3. За перший квартал 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,424 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що більше ніж у 9 разів перевищило обсяг страхових виплат за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 21,88 п.п.: з 2,63% до 24,51%.

За результатами перших трьох місяців 2020 року ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонструвала збиткову діяльність: операційний збиток склав 0,518 млн. грн., а чистий збиток – 0,517 млн. грн.

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували спадну динаміку:

  • Активи зменшились на 1,11% до 59,53 млн. грн.;

  • Власний капітал скоротився на 1,00% до 51,33 млн. грн.;

  • Зобов’язання зменшились на 1,83% до 8,2 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 36,49% до 2,599 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (625,95%) та прийнятний рівень ліквідності (31,69%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.04.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

59 530

60 200

-669,8

-1,11%

2

Власний капітал

51 330

51 847

-516,6

-1,00%

3

Зобов’язання

8 200

8 354

-153,2

-1,83%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

625,95%

620,66%

5,29 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 599

4 092

-1 493

-36,49%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

4,37%

6,80%

-2,43 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

31,69%

48,99%

-17,30 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «СПЕЙР» за перші три місяці 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає надлишковий рівень покриття власним капіталом зобов’язань та прийнятний рівень ліквідності, при збитковій діяльності Страховика.

 ДжерелоРейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела