Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «СПЕЙР»


Изображение 1
13-11-2019

13 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року ТДВ «СК «СПЕЙР» зібрала 4,54 млн. грн. валових премій, що на 43,3% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились з 1,096 млн. грн. до 1,347 млн. грн., або на 22,93%. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Не зважаючи на зростання премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

4540,1

8007,4

-3467,3

-43,30%

2

від страхувальників фізичних осіб

1346,8

1095,6

251,2

22,93%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

29,66%

13,68%

15,98 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

184,7

83,7

101

120,67%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

4,07%

1,05%

3,02 п.п.

-

8

Чисті премії

4355,4

7923,7

-3568,3

-45,03%

9

Зароблені страхові премії

4363

10726

-6363

-59,32%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

164

3159,5

-2995,5

-94,81%

11

Рентабельність продажів

3,61%

39,46%

-35,85 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

81,7

1327,6

-1245,9

-93,85%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

1,80%

16,58%

-14,78%

-

14

Чистий прибуток

121,6

2795,3

-2673,7

-95,65%

15

Рентабельність власного капіталу

0,23%

8,18%

-7,95 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року виросли більш ніж удвічі (на 120,67%) до 0,185 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився на 3,02 п.п.: з 1,05% до 4,07%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонстрували спадний тренд: чисті премії знизились на 45,03% до 4,355 млн. грн., а зароблені страхові премії – на 59,32% до 4,363 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,082 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що було більш ніж у 16 разів нижче за обсяг страхових виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 14,78 п.п.: з 16,58% до 1,8%.

За результатами перших дев’яти місяців 2019 року ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонструвала прибуткову діяльність, хоча обсяги прибутку знизились. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 0,164 млн. грн., а чистий прибуток – 0,122 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 0,35% до 59,232 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 0,23% до 51,912 млн. грн.;

  • Зобов’язання зросли на 1,15% до 7,32 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 6,32% до 2,929 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (709,19%) та задовільний рівень ліквідності (40,02%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

59231,6

59026,6

205

0,35%

2

Власний капітал

51911,7

51790,1

121,6

0,23%

3

Зобов’язання

7319,9

7236,5

83,4

1,15%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

709,19%

715,68%

-6,49 п.п.

-

5

Ліквідні активи

2929,2

3126,8

-197,6

-6,32%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

4,95%

5,30%

-0,35 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

40,02%

43,21%

-3,19 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «СПЕЙР» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає факт прибуткової діяльності та надлишковий рівень покриття власним капіталом зобов’язань Страховика. Дані фактори дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела