Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «ВУСО»


Изображение 1
26-11-2021

 

26 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052) за національною шкалою на рівні uaААСтраховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «ВУСО» за перші три квартали 2021 року, становив 1,238 млрд грн, що на 62,94% перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 53,64% до 833,727 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 45,48% до 16,321 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика за підсумками дев’яти місяців 2021 року становила 67,36%, а частка перестрахувальників склала 1,32%, тобто фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі СК «ВУСО».

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 237 707

759 606

478 101

62,94%

2

від страхувальників фізичних осіб

833 727

542 644

291 083

53,64%

3

від перестрахувальників

16 321

29 935

-13 614

-45,48%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

67,36%

71,44%

-4,08 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,32%

3,94%

-2,62 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

160 352

179 367

-19 015

-10,60%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

12,96%

23,61%

-10,65 п.п.

-

8

Чисті премії

1 077 355

580 239

497 116

85,67%

9

Зароблені страхові премії

1 066 893

601 809

465 084

77,28%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

112 085

149 066

-36 981

-24,81%

11

Страхові виплати і відшкодування

436 267

260 695

175 572

67,35%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

35,25%

34,32%

0,93 п.п.

-

13

Чистий прибуток

80 553

141 481

-60 928

-43,06%

14

Рентабельність власного капіталу

16,19%

36,21%

-20,02 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші дев’ять місяців 2021 року в порівнянні з тим же періодом 2020 року скоротились на 10,60%: з 179,367 млн грн до 160,352 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 10,65 п.п. до 12,96%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували суттєве зростання: чисті премії збільшились на 85,67% до 1,077 млрд грн, а зароблені премії – на 77,28% до 1,067 млрд грн.

3. СК «ВУСО» за 9 місяців 2021 року виплатила своїм клієнтам 436,267 млн грн відшкодувань, що на 67,35% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. В результаті, рівень виплат збільшився з 34,32% до 35,25%, або на 0,93 п.п.

За підсумками діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року СК «ВУСО» продемонструвала високі фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності за дев’ять місяців 2021 року становив 112,085 млн грн, а чистий прибуток Страховика склав 80,553 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи збільшились на 14,62% до 902,963 млн грн;

  • Власний капітал виріс на 19,31% до 497,661 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 9,34% до 405,302 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 20,56% до 311,447 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (122,79%) та дуже високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (76,84%). Також, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. СК «ВУСО» мала портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 77,256 млн грн, що підвищувало рівень забезпеченості Страховика ліквідним активами, які в сукупності покривали 95,90% зобов’язань Компанії.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

902 963

787 773

115 190

14,62%

2

Власний капітал

497 661

417 107

80 554

19,31%

3

Зобов’язання

405 302

370 666

34 636

9,34%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

122,79%

112,53%

10,26 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

311 447

258 328

53 119

20,56%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

34,49%

32,79%

1,70 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

76,84%

69,69%

7,15 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «ВУСО», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «ВУСО» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Високі фінансові результати;

  • Надлишковий рівень капіталізації (122,79%);

  • Високий рівень покриття високоліквідними активами зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела