Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «ВУСО»


Изображение 1
06-09-2021

 

6 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052) за національною шкалою на рівні uaААСтраховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

1. СК «ВУСО» за перші шість місяців 2021 року зібрала 764,757 млн грн валових премій, що на 68,44% перевищує обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 57,99% до 510,950 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 46,78% до 13,055 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика за підсумками першого півріччя 2021 року становила 66,81%, а частка перестрахувальників склала 1,71%, тобто фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі СК «ВУСО».

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

764 757

454 027

310 730

68,44%

2

від страхувальників фізичних осіб

510 950

323 406

187 544

57,99%

3

від перестрахувальників

13 055

24 531

-11 476

-46,78%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

66,81%

71,23%

-4,42 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,71%

5,40%

-3,69 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

102 304

180 644

-78 340

-43,37%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

13,38%

39,79%

-26,41 п.п.

-

8

Чисті премії

662 453

273 383

389 070

142,32%

9

Зароблені страхові премії

665 830

330 473

335 357

101,48%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

74 014

90 280

-16 266

-18,02%

11

Страхові виплати і відшкодування

281 156

165 846

115 310

69,53%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

36,76%

36,53%

0,23 п.п.

-

13

Чистий прибуток

52 948

93 101

-40 153

-43,13%

14

Рентабельність власного капіталу

11,26%

27,21%

-15,95 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші шість місяців 2021 року в порівнянні з тим же періодом 2020 року знизились на 43,37%: з 180,644 млн грн до 102,304 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях скоротився на 26,41 п.п. до 13,38%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували значне зростання: чисті премії збільшились на 142,32% до 662,453 млн грн, а зароблені премії – на 101,48% до 665,830 млн грн.

3. Обсяг виплат, здійснених СК «ВУСО» за перше півріччя 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року, виріс на 69,53%: з 165,846 млн грн до 281,156 млн грн. В результаті, рівень виплат збільшився з 36,53% до 36,76%, або на 0,23 п.п.

За підсумками діяльності впродовж перших шести місяців 2021 року СК «ВУСО» продемонструвала високі фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності за два квартали 2021 року становив 74,014 млн грн, а чистий прибуток Страховика – 52,948 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 6,40% до 838,211 млн грн;

  • Власний капітал виріс на 12,69% до 470,055 млн грн;

  • Зобов’язання скоротились на 0,68% до 368,156 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 8,42% до 280,077 млн грн.

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2021 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (127,68%) та високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (76,08%). Також, Агентство зазначає, що станом на 01.07.2021р. СК «ВУСО» мала портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 42,095 млн грн, що підвищувало рівень забезпеченості Страховика ліквідним активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

838 211

787 773

50 438

6,40%

2

Власний капітал

470 055

417 107

52 948

12,69%

3

Зобов’язання

368 156

370 666

-2 510

-0,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

127,68%

112,53%

15,15 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

280 077

258 328

21 749

8,42%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

33,41%

32,79%

0,62 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

76,08%

69,69%

6,39 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «ВУСО», станом на 01.07.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «ВУСО» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Високі фінансові результати;

  • Надлишковий рівень капіталізації (127,68%);

  • Високий рівень покриття високоліквідними активами зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела