Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "ВУСО"


Изображение 1
09-12-2020

9 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052) за національною шкалою на рівні uaААСтраховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «ВУСО» за перші три квартали 2020 року, становив 759,606 млн. грн., що на 4,28% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2019 року. Надходження від фізичних осіб збільшились на 24,23% до 542,644 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 59,45% до 29,935 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками дев’яти місяців 2020 року становила 71,44%, а частка перестрахувальників – 3,94%, тобто фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

759 606

728 405

31 201

4,28%

2

від страхувальників фізичних осіб

542 644

436 809

105 835

24,23%

3

від перестрахувальників

29 935

73 826

-43 891

-59,45%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

71,44%

59,97%

11,47 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

3,94%

10,14%

-6,20 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

179 367

262 048

-82 681

-31,55%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

23,61%

35,98%

-12,37 п.п.

-

8

Чисті премії

580 239

466 357

113 882

24,42%

9

Зароблені страхові премії

601 809

383 598

218 211

56,89%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

149 066

-2 876

151 942

-

11

Страхові виплати і відшкодування

260 695

198 007

62 688

31,66%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

34,32%

27,18%

7,14 п.п.

-

13

Чистий прибуток

141 481

27 454

114 027

415,34%

14

Рентабельність власного капіталу

36,21%

14,59%

21,62 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року знизились з 262,048 млн. грн. до 179,367 млн. грн., або на 31,55%. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях скоротився на 12,37 п.п. до 23,61%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 24,42% до 580,239 млн. грн., а зароблені премії – на 56,89% до 601,809 млн. грн.

3. СК «ВУСО» за перші три квартали 2020 року виплатила своїм клієнтам 260,695 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 31,66% більше обсягу виплат за аналогічний період 2019 року. Як результат, рівень виплат збільшився з 27,18% до 34,32%, або на 7,14 п.п.

За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2020 року СК «ВУСО» продемонструвала високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 149,066 млн. грн. проти від’ємного результату за 9 місяців 2019 року в розмірі 2,876 млн. грн. Чистий прибуток Страховика за перші три квартали 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року виріс більш ніж у 5 разів до 141,481 млн. грн.

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 11,15% до 707,742 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 96,91% до 390,711 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 27,68% до 317,031 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 27,38% до 198,268 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (123,24%) та хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (62,54%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

707 742

636 770

70 972

11,15%

2

Власний капітал

390 711

198 420

192 291

96,91%

3

Зобов’язання

317 031

438 350

-121 319

-27,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

123,24%

45,27%

77,97 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

198 268

273 031

-74 763

-27,38%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

28,01%

42,88%

-14,87 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

62,54%

62,29%

0,25 п.п.

-

 Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «ВУСО», станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «ВУСО» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: 

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (123,24%);

  • Хороший рівень покриття високоліквідними активами зобов’язань. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела