Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Скіфія»


Изображение 1
28-11-2018

28 листопада 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Скіфія» (код ЄДРПОУ 20945990) на рівні uaA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Підтверджуючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2018 року.

1. За перші три квартали 2018 року СК «Скіфія» зібрала 42,53 млн. грн. валових премій, що у 25,78 разів перевищує обсяг премій за той же період 2017 року. При цьому, суттєво збільшились надходження від фізичних осіб (більше, ніж у 6 разів) до 5,061 млн. грн., а від перестраховиків – на 52,72% до 0,28 млн. грн. В результаті, змінилась структура клієнтського портфелю і, незважаючи на помітний ріст премій від фізосіб, ключовими клієнтами Страховика були юридичні особи.

На думку Агентства, такий високий приріст обсягу валового бізнесу та збільшення частки Компанії на страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів і збитків

АТ "Страхова компанія "Скіфія" (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2018 року

9 місяців 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

42529,5

1649,8

40879,7

2477,86%

2

від страхувальників фізичних осіб

5060,8

836,7

4224,1

504,85%

3

від перестраховиків

280,4

183,6

96,8

52,72%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

11,90%

50,72%

-38,82 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,66%

11,13%

-10,47 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

16398,3

191,5

16206,8

8463,08%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

38,56%

11,61%

26,95 п.п.

-

8

Чисті премії

26131,2

1458,3

24672,9

1691,89%

9

Зароблені страхові премії

23672,3

1581,55

22090,75

1396,78%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

370

-807

1177

-

11

Страхові виплати і компенсації

11009,3

1969

9040,3

459,13%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

25,89%

119,35%

-93,46 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-2635

-647

-1988

-

14

Рентабельність власного капіталу

-7,21%

-1,65%

-5,56 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року виросли у 85,63 рази до 16,398 млн. грн. Таким чином, помітно збільшився коефіцієнт залежності від перестраховиків: з 11,61% до 38,56%, або на 26,95 п.п.

Показники ділової активності СК «Скіфія» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії Компанії виросли у 17,92 рази до 26,131 млн. грн., а зароблені – у 14,97 разів до 23,672 млн. грн.

3. За перші три квартали 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 11,009 млн. грн. компенсацій, що у 5,59 разів перевищує обсяг виплат за той самий період 2017 року. У зв’язку з випереджаючими темпами приросту валових премій над виплатами, рівень виплат знизився на 93,46 п.п. до 25,89%. Дев’ять місяців 2018 року Страховик закінчив зі збитком, хоча Агентство відмічає, що розмір збитку не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.10.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 13,78% до 47,65 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 6,73% до 36,531 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились у 4,1 рази до 11,119 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли у 2,69 рази до 8,691 млн. грн.

Станом на початок четвертого кварталу 2018 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (328,55%) та хороший рівень ліквідності (78,16%).

Таблица 2

Ключові балансові показники

АТ "Страхова компанія "Скіфія" (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

47650

41878

5772

13,78%

2

Власний капітал

36531

39166

-2635

-6,73%

3

Зобов’язання

11119

2712

8407

309,99%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

328,55%

1444,17%

-1115,63 п.п.

-

5

Ліквідні активи

8691

3232

5459

168,90%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

18,24%

7,72%

10,52 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

78,16%

119,17%

-41,01 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Скіфія» за 9 місяців 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (328,55%);

  • Хороший рівень ліквідності (78,16%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела