Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
29-03-2021

29 березня 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2020 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ТДВ «СК «КВОРУМ» за чотири квартали 2020 року становив 49,586 млн. грн., що на 37,64% більше обсягу премій, зібраних за 2019 рік. Приріст обсягів валового бізнесу Страховика, особливо в умовах падіння рівня ділової активності в країні внаслідок пандемії коронавірусу, позитивно оцінюється Агентством. Надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 34,76% до 29,859 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками дванадцяти місяців 2020 року частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Страховика склала 60,22%. Основний акцент в аналізованому періоді Товариство, як і раніше, робило на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів і вантажобагажу, на яке за підсумками діяльності впродовж 2020 року припадало 99,4% валових премій.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

49 586

36 027

13 559

37,64%

2

від страхувальників фізичних осіб

29 859

22 157

7 702

34,76%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

60,22%

61,50%

-1,28 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

19 222

15 017

4 205

28,00%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

38,77%

41,68%

-2,91 п.п.

-

8

Чисті премії

30 364

21 010

9 354

44,52%

9

Зароблені страхові премії

30 246

20 945

9 301

44,41%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

8 162

6 869

1 293

18,82%

11

Страхові виплати і відшкодування

7 691

6 380

1 311

20,55%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

15,51%

17,71%

-2,20 п.п.

-

13

Чистий прибуток

7 407

3 783

3 624

95,80%

14

Рентабельність власного капіталу

19,91%

11,72%

8,19 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшились на 28,00%: з 15,017 млн. грн. до 19,222 млн. грн. Випереджаючі темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, призвели до зменшення коефіцієнту участі перестраховиків в страхових преміях на 2,91 п.п. до 38,77%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 44,52% до 30,364 млн. грн., а зароблені премії – на 44,41% до 30,246 млн. грн.

3. Страховик за чотири квартали 2020 року виплатив своїм клієнтам 7,691 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 20,55% перевищує обсяг виплат, здійснених за 2019 рік. Рівень виплат в аналізованому періоді скоротився з 17,71% до 15,51%, або на 2,20 п.п.

За результатами діяльності впродовж дванадцяти місяців 2020 року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності ТДВ "СК "КВОРУМ" за чотири картали 2020 року склав 8,162 млн. грн., а чистий прибуток – 7,407 млн. грн., що на 18,82% та на 95,80% відповідно більше ніж за 2019 рік.

4. В період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 12,27% до 45,277 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 15,25% до 37,197 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 0,35% до 8,080 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 20,28% до 15,394 млн. грн.

Таким чином, станом на початок 2021 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (460,36%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (190,52%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2021

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

45 277

40 327

4 950

12,27%

2

Власний капітал

37 197

32 275

4 922

15,25%

3

Зобов’язання

8 080

8 052

28

0,35%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

460,36%

400,83%

59,53 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

15 394

12 798

2 596

20,28%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

34,00%

31,74%

2,26 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

190,52%

158,94%

31,58 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.01.2021 р. Страховиком дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 12 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Зростання показників ділової активності;

  • Хороший рівень прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (460,36%);

  • Надлишковий запас високоліквідних активів (190,52%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела