Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
11-11-2020

11 листопада 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. ТДВ «СК «КВОРУМ» за перші три квартали 2020 року зібрала 33,378 млн. грн. валових премій, що на 27,77% більше обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. Приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшилиь на 25,31% до 20,202 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2020 року частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Страховика склала 60,52%. Основним видом страхування для Компанії в аналізованому періоді, як і раніше, залишалось страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), на яке за підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2020 року припадало більше 99% валових премій. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

33 378

26 123

7 255

27,77%

2

від страхувальників фізичних осіб

20 202

16 122

4 080

25,31%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

60,52%

61,72%

-1,20 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

13 357

10 704

2 653

24,79%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

40,02%

40,98%

-0,96 п.п.

-

8

Чисті премії

20 021

15 419

4 602

29,85%

9

Зароблені страхові премії

19 726

15 181

4 545

29,94%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

5 887

5 919

-32

-0,54%

11

Страхові виплати і відшкодування

5 022

4 901

121

2,47%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

15,05%

18,76%

-3,71 п.п.

-

13

Чистий прибуток

5 765

6 473

-708

-10,94%

14

Рентабельність власного капіталу

16,08%

19,63%

-3,55 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшились на 24,79%: з 10,704 млн. грн. до 13,357 млн. грн. Більші темпи приросту валових премій порівняно з темпами приросту платежів, відправлених перестраховикам, призвели до зменшення коефіцієнту участі перестраховиків в страхових преміях на 0,96 п.п. до 40,02%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 29,85% до 20,021 млн. грн., а зароблені премії – на 29,94% до 19,726 млн. грн. 

3. За три квартали 2020 року Страховик виплатив своїм клієнтам 5,022 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 2,47% перевищує обсяг виплат, здійснених за три квартали 2019 року. Рівень виплат в аналізованому періоді скоротився з 18,76% до 15,05%, або на 3,71 п.п.

За результатами діяльності впродовж перших дев’яти місяців 2020 року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності ТДВ "СК "КВОРУМ" за три картали 2020 року склав 5,887 млн. грн., а чистий прибуток – 5,765 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 8,47% до 43,742 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 11,06% до 35,844 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 1,91% до 7,898 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 5,34% до 13,482 млн. грн. 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2020 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (453,84%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (170,70%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

43 742

40 327

3 415

8,47%

2

Власний капітал

35 844

32 275

3 569

11,06%

3

Зобов’язання

7 898

8 052

-154

-1,91%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

453,84%

400,83%

53,01 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

13 482

12 798

684

5,34%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

30,82%

31,74%

-0,92 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

170,70%

158,94%

11,76 п.п.

-

 Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, у звітному періоді ТДВ «СК «КВОРУМ» дотримувалось критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Зростання показників ділової активності;

  • Хороший рівень прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (453,84%);

  • Надлишковий запас високоліквідних активів (170,70%). 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела