Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
25-10-2019

25 жовтня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 26,123 млн. грн. валових премій, що на 11,61% перевищує обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 10,73% до 16,122 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях, а також в клієнтському портфелі Страховика становила 61,71%. Основним видом страхування для Компанії є страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), на яке за підсумками діяльності за 9 місяців 2019 року припадало близько 99% валових премій.

Приріст обсягів валового бізнесу ТДВ "СК "КВОРУМ", на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

26123

23406

2717

11,61%

2

від страхувальників фізичних осіб

16122

14559

1563

10,73%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,71%

62,20%

-0,49 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

10704

10456

248

2,37%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,98%

44,67%

-3,69 п.п.

-

8

Чисті премії

15419

12950

2469

19,07%

9

Зароблені страхові премії

15181

12913

2268

17,56%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

5919

2774

3145

113,37%

11

Страхові виплати і компенсації

4901

5065

-164

-3,24%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

18,76%

21,64%

-2,88 п.п.

-

13

Чистий прибуток

6473

3282

3191

97,23%

14

Рентабельність власного капіталу

19,63%

12,09%

7,54 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року збільшились на 2,37%: з 10,456 млн. грн. до 10,704 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту валових премій порівняно з перестраховими платежами, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 44,67% до 40,98%, або на 3,69 п.п.

Показники ділової активності ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії Страховика виросли на 19,07% до 15,419 млн. грн., а зароблені – на 17,56% до 15,181 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Страховик виплатив своїм клієнтам 4,901 млн. грн., що на 3,24% нижче обсягу виплат, здійснених за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 21,64% до 18,76%, або на 2,88 п.п.

Згідно з результатами діяльності за дев’ять місяців 2019 року, Страховик продемонстрував зростання показників прибутку. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 5,919 млн. грн., що у 2,13 рази перевищило показник за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток за аналізований період 2019 року становив 6,473 млн. грн., що на 97,23% більше обсягу чистого прибутку, отриманого Страховиком за дев’ять місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 8,65% до 38,601 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 25,76% до 32,971 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 39,53% до 5,63 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 43,88% до 9,853 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (585,63%) та ліквідності (175,01%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

38601

35529

3072

8,65%

2

Власний капітал

32971

26218

6753

25,76%

3

Зобов’язання

5630

9311

-3681

-39,53%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

585,63%

281,58%

304,05 п.п.

-

5

Ліквідні активи

9853

6848

3005

43,88%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

25,53%

19,27%

6,26 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

175,01%

73,55%

101,46 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність Компанії за перші три квартали 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (585,63%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (175,01%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела