Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
25-10-2019

25 жовтня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 26,123 млн. грн. валових премій, що на 11,61% перевищує обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 10,73% до 16,122 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях, а також в клієнтському портфелі Страховика становила 61,71%. Основним видом страхування для Компанії є страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), на яке за підсумками діяльності за 9 місяців 2019 року припадало близько 99% валових премій.

Приріст обсягів валового бізнесу ТДВ "СК "КВОРУМ", на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

26123

23406

2717

11,61%

2

від страхувальників фізичних осіб

16122

14559

1563

10,73%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,71%

62,20%

-0,49 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

10704

10456

248

2,37%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,98%

44,67%

-3,69 п.п.

-

8

Чисті премії

15419

12950

2469

19,07%

9

Зароблені страхові премії

15181

12913

2268

17,56%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

5919

2774

3145

113,37%

11

Страхові виплати і компенсації

4901

5065

-164

-3,24%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

18,76%

21,64%

-2,88 п.п.

-

13

Чистий прибуток

6473

3282

3191

97,23%

14

Рентабельність власного капіталу

19,63%

12,09%

7,54 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року збільшились на 2,37%: з 10,456 млн. грн. до 10,704 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту валових премій порівняно з перестраховими платежами, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 44,67% до 40,98%, або на 3,69 п.п.

Показники ділової активності ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії Страховика виросли на 19,07% до 15,419 млн. грн., а зароблені – на 17,56% до 15,181 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Страховик виплатив своїм клієнтам 4,901 млн. грн., що на 3,24% нижче обсягу виплат, здійснених за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 21,64% до 18,76%, або на 2,88 п.п.

Згідно з результатами діяльності за дев’ять місяців 2019 року, Страховик продемонстрував зростання показників прибутку. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 5,919 млн. грн., що у 2,13 рази перевищило показник за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток за аналізований період 2019 року становив 6,473 млн. грн., що на 97,23% більше обсягу чистого прибутку, отриманого Страховиком за дев’ять місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 8,65% до 38,601 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 25,76% до 32,971 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 39,53% до 5,63 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 43,88% до 9,853 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (585,63%) та ліквідності (175,01%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

38601

35529

3072

8,65%

2

Власний капітал

32971

26218

6753

25,76%

3

Зобов’язання

5630

9311

-3681

-39,53%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

585,63%

281,58%

304,05 п.п.

-

5

Ліквідні активи

9853

6848

3005

43,88%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

25,53%

19,27%

6,26 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

175,01%

73,55%

101,46 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність Компанії за перші три квартали 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (585,63%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (175,01%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела