Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «ФІНЕКС»


Изображение 1
31-08-2020

31 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992) за національною шкалою на рівні uaВ. Страховик з рейтингом uaВ характеризується низьким рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Існує дуже висока залежність рівня фінансової стійкості до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. ПрАТ «СК «ФІНЕКС» за перші шість місяців 2020 року зібрала 437,201 млн. грн. валових премій, що на 4,10% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2019 року. Надходження від перестрахувальників збільшились на 54,42% до 415,173 млн. грн., а надходження від фізичних осіб були відсутніми. Враховуючи випереджальні темпи росту премій від перестрахувальників над брутто-преміями, частка перестрахувальників виросла на 30,94 п.п. до 94,96%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

437 201

420 000

17 201

4,10%

2

від страхувальників фізичних осіб

0

0

0

-

3

від перестрахувальників

415 173

268 866

146 307

54,42%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

94,96%

64,02%

30,94 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

154

95

59

62,11%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

0,04%

0,02%

0,02 п.п.

-

8

Чисті премії

437 047

419 905

17 142

4,08%

9

Зароблені страхові премії

520 970

371 572

149 398

40,21%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

751

4 294

-3 543

-82,51%

11

Страхові виплати і відшкодування

354 309

188 146

166 163

88,32%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

81,04%

44,80%

36,24 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-53 310

172

-53 482

-

14

Рентабельність власного капіталу

-94,64%

0,11%

-94,75 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року, збільшились на 62,11% до 0,154 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс з 0,02% до 0,04%, або на 0,02 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 4,08% до 437,047 млн. грн., зароблені – на 40,21% до 520,970 млн. грн. 

3. За перше півріччя 2020 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» виплатила своїм клієнтам 354,309 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 88,32% перевищило обсяг виплат, здійснених за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 36,24 п.п. до 81,04%.

За підсумками першого півріччя 2020 року фінансовий результат від операційної діяльності ПрАТ «СК «ФІНЕКС становив 0,751 млн. грн. При цьому, Страховик отримав чистий збиток в розмірі 53,31 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували спадну динаміку:

  • Активи знизились на 43,04% до 209,918 млн. грн.;

  • Власний капітал, через наявність непокритого збитку поточного періоду, зменшився на 48,62% до 56,332 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 40,68% до 153,586 млн. грн.;

  • Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів впав на 30,06% до 1,224 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (36,68%), та дуже низький рівень покриття грошовими коштами та їх еквівалентами своїх зобов’язань (0,80%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

209 918

368 545

-158 627

-43,04%

2

Власний капітал

56 332

109 642

-53 310

-48,62%

3

Зобов’язання

153 586

258 903

-105 317

-40,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

36,68%

42,35%

-5,67 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 224

1 750

-526

-30,06%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

0,58%

0,47%

0,11 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

0,80%

0,68%

0,12 п.п.

-

 Таким чином, за підсумками діяльності в першому півріччі 2020 року рівень фінансової стійкості ПрАТ «СК «ФІНЕКС» погіршився. Станом на 01.07.2020 р. ПрАТ «СК «ФІНЕКС» не виконувала норматив платоспроможності та достатності капіталу, норматив ризиковості операцій та норматив якості активів і мала дуже низьке співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями. За підсумками діяльності в першому півріччі 2020 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» отримала значний чистий збиток, що призвело до зменшення рівня покриття капіталом зобов’язань.

 ДжерелоРейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела