Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «ФІНЕКС»


Изображение 1
21-05-2020

21 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992) за національною шкалою на рівні uaВВ. Страховик з рейтингом uaВВ характеризується нижчим ніж достатній рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. За перші три місяці 2020 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» зібрала 153,111 млн. грн. валових премій, що на 46,68% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2019 року. В той же час, надходження від перестрахувальників скоротились на 28,35% до 139,082 млн. грн., а надходження від фізичних осіб були відсутніми. Враховуючи випереджальні темпи скорочення валових премій над преміями від перестрахувальників, частка перестрахувальників виросла на 23,23 п.п. до 90,84%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

153 111

287 134

-134 023

-46,68%

2

від страхувальників фізичних осіб

0

0

0

-

3

від перестрахувальників

139 082

194 123

-55 041

-28,35%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

90,84%

67,61%

23,23 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

81

40

41

100,25%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,05%

0,01%

0,04 п.п.

-

8

Чисті премії

153 030

287 094

-134 064

-46,70%

9

Зароблені страхові премії

197 043

263 482

-66 439

-25,22%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

455

2 535

-2 080

-82,05%

11

Страхові виплати і відшкодування

143 432

135 830

7 602

5,60%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

93,68%

47,31%

46,37 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-49 249

80

-49 329

-

14

Рентабельність власного капіталу

-81,55%

0,05%

-81,60 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року, збільшились удвічі до 0,081 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 0,01% до 0,05%, або на 0,04 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували спадаючий тренд. Чисті премії знизились на 46,70% до 153,030 млн. грн., зароблені – на 25,22% до 197,043 млн. грн. 

3. За перші три місяці 2020 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» виплатила своїм клієнтам 143,432 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 5,60% перевищило обсяг виплат, здійснених за той самий період 2019 року. Враховуючи скорочення брутто-премій, рівень виплат збільшився на 46,37 п.п. до 93,68%. 

За підсумками першого кварталу 2020 року фінансовий результат від операційної діяльності ПрАТ «СК «ФІНЕКС становив 0,455 млн. грн. При цьому, Страховик отримав чистий збиток в розмірі 49,249 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 30,25% до 257,061 млн. грн.;
  • Власний капітал зменшився на 44,92% до 60,393 млн. грн.;
  • Зобов’язання скоротились на 24,04% до 196,668 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли більше, ніж удвічі (на 115,20%) до 3,766 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (30,71%), проте лише 1,91% зобов’язань Страховика покривались грошовими коштами.

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

257 061

368 545

-111 484

-30,25%

2

Власний капітал

60 393

109 642

-49 249

-44,92%

3

Зобов’язання

196 668

258 903

-62 235

-24,04%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

30,71%

42,35%

-11,64 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 766

1 750

2 016

115,20%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

1,47%

0,47%

1,00 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

1,91%

0,68%

1,23 п.п.

-

Таким чином, станом на 31.03.2020 р. ПрАТ «СК «ФІНЕКС» не виконувала норматив платоспроможності та достатності капіталу, і мала дуже низьке співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями. За підсумками діяльності в першому кварталі 2020 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» отримала значний чистий збиток, а її обсяги бізнесу істотно скоротились. 

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела