Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "АЛЬЯНС"


Изображение 1
14-12-2021

 

14 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32495221) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перші три квартали 2021 року було зібрано 644,116 млн грн валових премій, що на 3,46% нижче обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 40,31% до 21,421 млн грн, а від перестрахувальників – виросли у 2,57 рази до 31,842 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 3,33%, а частка перестрахувальників – 4,94%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі ПрАТ «СК «АЛЬЯНС».

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

644 116

667 170

-23 054

-3,46%

2

від страхувальників фізичних осіб

21 421

15 267

6 154

40,31%

3

від перестрахувальників

31 842

12 409

19 433

156,60%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

3,33%

2,29%

1,04 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

4,94%

1,86%

3,08 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

424 338

515 633

-91 295

-17,71%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

65,88%

77,29%

-11,41 п.п.

-

8

Чисті премії

219 778

151 537

68 241

45,03%

9

Зароблені страхові премії

223 211

135 239

87 972

65,05%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

61 088

88 644

-27 556

-31,09%

11

Страхові виплати і відшкодування

44 331

13 554

30 777

227,07%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

6,88%

2,03%

4,85 п.п.

-

13

Чистий прибуток

36 373

-10 843

47 216

-

14

Рентабельність власного капіталу

2,46%

-0,76%

3,22 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за дев’ять місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, знизились на 17,71%: з 515,633 млн грн до 424,338 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 11,41 п.п. до 65,88%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 45,03% до 219,778 млн грн, а зароблені премії – на 65,05% до 223,211 млн грн.

3. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перші три квартали 2021 року виплатила своїм клієнтам 44,331 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що більше ніж утричі перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 4,85 п.п. до 6,88%.

Згідно з результатами перших дев’яти місяців 2021 року Страховик продемонстрував хороші фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності становив 61,088 млн грн, а чистий прибуток – 36,373 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи збільшились на 2,63% до 1,636 млрд грн;

  • Власний капітал виріс на 2,53% до 1,477 млрд грн;

  • Зобов’язання збільшились на 3,57% до 159,363 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 6,88% до 146,977 млн грн. При цьому, станом на 01.10.2021 ПрАТ «СК «Альянс» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в сумі 29,567 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (926,58%) та високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (92,23%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 635 981

1 594 114

41 867

2,63%

2

Власний капітал

1 476 618

1 440 245

36 373

2,53%

3

Зобов’язання

159 363

153 869

5 494

3,57%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

926,58%

936,02%

-9,44 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

146 977

137 521

9 456

6,88%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

8,98%

8,63%

0,35 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

92,23%

89,38%

2,85 п.п.

-

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2021 р. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст чистих та зароблених премій;

  • Високий рівень забезпечення високоліквідними активами;

  • Надлишковий рівень покриття зобов’язань власним капіталом;

  • Хороші фінансові результати.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела