Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "АЛЬЯНС"


Изображение 1
06-09-2021

 

6 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32495221) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перші шість місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, виріс на 1,66% до 422,556 млн грн. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 27,66% до 12,211 млн грн, а від перестрахувальників – виросли у 3,38 рази до 24,364 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 2,89%, а частка перестрахувальників – 5,77%, тобто юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі ПрАТ «СК «АЛЬЯНС».

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

422 556

415 664

6 892

1,66%

2

від страхувальників фізичних осіб

12 211

9 565

2 646

27,66%

3

від перестрахувальників

24 364

7 212

17 152

237,83%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,89%

2,30%

0,59 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

5,77%

1,74%

4,03 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

280 869

314 733

-33 864

-10,76%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

66,47%

75,72%

-9,25 п.п.

-

8

Чисті премії

141 687

100 931

40 756

40,38%

9

Зароблені страхові премії

144 580

82 829

61 751

74,55%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

40 475

34 223

6 252

18,27%

11

Страхові виплати і відшкодування

14 657

8 678

5 979

68,90%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

3,47%

2,09%

1,38 п.п.

-

13

Чистий прибуток

14 697

1 646

13 051

792,89%

14

Рентабельність власного капіталу

1,01%

0,11%

0,90 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, знизились на 10,76%: з 314,733 млн грн до 280,869 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 9,25 п.п. до 66,47%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 40,38% до 141,687 млн грн, а зароблені премії – на 74,55% до 144,580 млн грн.

3. За перше півріччя 2021 року ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» виплатила своїм клієнтам 14,657 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 68,90% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 1,38 п.п. до 3,47%.

За результатами перших шести місяців 2021 року Страховик суттєво покращив фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності виріс на 18,27% до 40,475 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 13,051 млн грн до 14,697 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 0,46% до 1,601 млрд грн;

  • Власний капітал виріс на 1,02% до 1,455 млрд грн;

  • Зобов’язання зменшились на 4,77% до 146,526 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 2,76% до 133,730 млн грн. При цьому, станом на 01.07.2021 ПрАТ «СК «Альянс» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в сумі 29,174 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2021 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (992,96%) та високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (91,27%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 601 468

1 594 114

7 354

0,46%

2

Власний капітал

1 454 942

1 440 245

14 697

1,02%

3

Зобов’язання

146 526

153 869

-7 343

-4,77%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

992,96%

936,02%

56,94 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

133 730

137 521

-3 791

-2,76%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

8,35%

8,63%

-0,28 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

91,27%

89,38%

1,89 п.п.

-

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.07.2021 р. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень забезпечення високоліквідними активами;

  • Надлишковий рівень покриття зобов’язань власним капіталом;

  • Приріст показників прибутковості.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела