Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "АЛЬЯНС"


Изображение 1
22-12-2020

22 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32495221) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. СК «АЛЬЯНС» за перші дев’ять місяців 2020 року зібрала 667,170 млн. грн. валових премій, що на 46,00% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Агентство позитивно оцінює такий суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Страховика. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 12,00% до 15,267 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 7,86% до 12,409 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 2,29%, а частка перестрахувальників – 1,86%. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

667 170

456 971

210 199

46,00%

2

від страхувальників фізичних осіб

15 267

13 631

1 636

12,00%

3

від перестрахувальників

12 409

13 468

-1 059

-7,86%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,29%

2,98%

-0,69 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,86%

2,95%

-1,09 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

515 633

384 366

131 267

34,15%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

77,29%

84,11%

-6,82 п.п.

-

8

Чисті премії

151 537

72 605

78 932

108,71%

9

Зароблені страхові премії

135 239

68 355

66 884

97,85%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

88 644

6 039

82 605

1367,86%

11

Страхові виплати і відшкодування

13 554

41 313

-27 759

-67,19%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,03%

9,04%

-7,01 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-10 843

10 578

-21 421

-

14

Рентабельність власного капіталу

-0,76%

0,74%

-1,50 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2020 року становили 515,633 млн. грн., що на 34,15% перевищило показник за 9 місяців 2019 року. В результаті випереджальних темпів зростання валових премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 6,82 п.п. до 77,29%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли більш ніж удвічі до 151,537 млн. грн., а зароблені премії – на 97,85% до 135,239 млн. грн.

3. СК «АЛЬЯНС» за аналізований період 2020 року виплатила своїм клієнтам 13,554 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 67,19% менше обсягу виплат за 9 місяців 2019 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 7,01 п.п. до 2,03%.

Незважаючи на хороший фінансовий результат від операційної діяльності, за перші три квартали 2020 року Страховик отримав чистий збиток у розмірі 10,843 млн. грн. Агентство відмічає, що обсяг збитку не несе загрози фінансовій стабільності Компанії. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 0,26% до 1,629 млрд. грн.;

  • Власний капітал знизився на 0,75% до 1,426 млрд. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 7,95% до 203,452 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 22,87% до 163,211 млн. грн. При цьому, станом на 01.10.2020 СК «Альянс» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в сумі 23,103 млн. грн, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика високоліквідними активами. 

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (700,75%) та високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (80,22%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 629 152

1 625 004

4 148

0,26%

2

Власний капітал

1 425 700

1 436 543

-10 843

-0,75%

3

Зобов’язання

203 452

188 461

14 991

7,95%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

700,75%

762,25%

-61,50 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

163 211

132 836

30 375

22,87%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

10,02%

8,17%

1,85 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

80,22%

70,48%

9,74%

-

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 30.09.2020 р. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень забезпечення високоліквідними активами;

  • Надлишковий рівень покриття зобов’язань власним капіталом. 

Джерело:Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела