Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "АЛЬЯНС"


Изображение 1
29-09-2020

29 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32495221) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. Валові премії СК «АЛЬЯНС» за перші шість місяців 2020 року виросли до 415,664 млн. грн., що на 35,19% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Вагомий приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 9,31% до 9,565 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 21,61% до 7,212 млн. грн. В результаті, частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 2,30%, а частка перестрахувальників – 1,74%. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І півріччя 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

415 664

307 469

108 195

35,19%

2

від страхувальників фізичних осіб

9 565

8 750

815

9,31%

3

від перестрахувальників

7 212

9 200

-1 988

-21,61%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,30%

2,85%

-0,55 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,74%

2,99%

-1,25 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

314 733

265 052

49 681

18,74%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

75,72%

86,20%

-10,48 п.п.

-

8

Чисті премії

100 931

42 417

58 514

137,95%

9

Зароблені страхові премії

82 829

41 262

41 567

100,74%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

34 223

886

33 337

3762,64%

11

Страхові виплати і відшкодування

8 678

38 022

-29 344

-77,18%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,09%

12,37%

-10,28 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1 646

7 414

-5 768

-77,80%

14

Рентабельність власного капіталу

0,11%

0,52%

-0,41 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року збільшились на 18,74%: з 265,052 млн. грн. до 314,733 млн. грн. Враховуючи випереджаючі темпи зростання валових премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 10,48 п.п. до 75,72%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли в 2,38 рази до 100,931 млн. грн., а зароблені премії – більш ніж удвічі до 82,829 млн. грн.

3. За перші шість місяців 2020 року СК «АЛЬЯНС» виплатила своїм клієнтам 8,678 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 77,18% менше обсягу виплат за перше півріччя 2019 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 10,28 п.п. до 2,09%.

Згідно з результатами діяльності в першому півріччі 2020 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 34,223 млн. грн., що більш ніж у 38 разів перевищило результат за перше півріччя 2019 року. Чистий прибуток склав 1,646 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 0,63% до 1,615 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 0,11% до 1,438 млрд. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 6,27% до 176,637 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 15,47% до 153,389 млн. грн. При цьому, станом на 01.07.2020 СК «Альянс» сформувала портфель інвестицій в ОВДП в сумі 24,213 млн. грн, що позитивно впливало на її забезпеченість високоліквідними активами 

Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (814,21%) та високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (86,84%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І півріччя 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 614 826

1 625 004

-10 178

-0,63%

2

Власний капітал

1 438 189

1 436 543

1 646

0,11%

3

Зобов’язання

176 637

188 461

-11 824

-6,27%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

814,21%

762,25%

51,96 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

153 389

132 836

20 553

15,47%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

9,50%

8,17%

1,33 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

86,84%

70,48%

16,36 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перше півріччя 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники дохідності;

  • Високий рівень забезпечення високоліквідними активами;

  • Надлишковий рівень покриття зобов’язань власним капіталом. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела