Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "АЛЬЯНС"


Изображение 1
10-06-2020

10 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32495221) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. СК «АЛЬЯНС» за перші три місяці 2020 року зібрала 223,892 млн. грн. валових премій, що на 74,50% більше обсягу премій, зібраних за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 47,34% до 5,045 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 28,04% до 3,845 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях становила 2,25%, частка перестрахувальників склала 1,75%. Таким чином, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

223 892

128 302

95 590

74,50%

2

від страхувальників фізичних осіб

5 045

3 424

1 621

47,34%

3

від перестрахувальників

3 845

5 343

-1 498

-28,04%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,25%

2,67%

-0,42 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,72%

4,16%

-2,44 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

164 969

112 856

52 113

46,18%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

73,68%

87,96%

-14,28 п.п.

-

8

Чисті премії

58 923

15 446

43 477

281,48%

9

Зароблені страхові премії

49 197

9 237

39 960

432,61%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

34 765

334

34 431

10 308,68%

11

Страхові виплати і відшкодування

4 771

34 821

-30 050

-86,30%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,13%

27,14%

-25,01 п.п.

-

13

Чистий прибуток

30 827

7 149

23 678

331,21%

14

Рентабельність власного капіталу

2,10%

0,50%

1,60 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року збільшились на 46,18%: з 112,856 млн. грн. до 164,969 млн. грн. Враховуючи випереджаючі темпи зростання валових премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився на 14,28 п.п. до 73,68%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли в 3,81 рази до 58,923 млн. грн., а зароблені премії – в 5,33 рази до 49,197 млн. грн.

 3. За перші три місяці 2020 року СК «АЛЬЯНС» виплатила своїм клієнтам 4,771 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 86,30% менше обсягу виплат за той самий період 2019 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 25,01 п.п. до 2,13%.

Згідно з результатами діяльності за перший квартал 2020 року Компанія продемонструвала високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 34,765 млн. грн., а чистий прибуток склав 30,827 млн. грн., що суттєво перевищувало відповідні показники за перший квартал 2019 року.

 4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 2,68% до 1,668 млрд. грн.;
  • Власний капітал збільшився на 2,15% до 1,467 млрд. грн.;
  • Зобов’язання виросли на 6,72% до 201,125 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 9,55% до 120,148 млн. грн. При цьому, станом на 31.03.2020 СК «Альянс» мала портфель інвестицій в ОВДП в сумі 21,922 млн. грн, що позитивно впливало на її забезпеченість високоліквідними активами

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (729,58%) та хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (59,74%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» (32495221) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 668 495

1 625 004

43 491

2,68%

2

Власний капітал

1 467 370

1 436 543

30 827

2,15%

3

Зобов’язання

201 125

188 461

12 664

6,72%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

729,58%

762,25%

-32,67 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

120 148

132 836

-12 688

-9,55%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

7,20%

8,17%

-0,97 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

59,74%

70,48%

-10,74 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;
  • Високі показники дохідності;
  • Хороший рівень ліквідності (59,74%);
  • Надлишковий рівень покриття зобов’язань власним капіталом (729,58%).

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела