Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


Изображение 1
27-10-2021

27 жовтня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

53 598

56 957

-3 359

-5,90%

Власний капітал, тис. грн.

37 378

38 721

-1 343

-3,47%

Валові зобов’язання, тис. грн.

16 220

18 236

-2 016

-11,06%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

230,44%

212,33%

18,11 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

45 802

47 766

-1 964

-4,11%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

282,38%

261,93%

20,45 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

4 734

3 893

841

21,60%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 982

1 609

373

23,18%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

41,87%

41,33%

0,54 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

75

59

16

27,12%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,58%

1,52%

0,06 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 066

-195

-1 871

-

Рентабельність продажів, %

-43,64%

-5,01%

-38,63 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-1 166

1 103

-2 269

-

Рентабельність власного капіталу, %

-3,12%

2,85%

-5,97 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СГУ» за період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. зменшився на 3,47% і склав 37,38 млн грн, а його валові зобов'язання скоротились на 11,06% до 16,22 млн грн. Більші темпи зниження зобов’язань порівняно із власним капіталом призвели до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями в аналізованому періоді на 18,11 п.п. до 230,44%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Станом на 30.09.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» становив 45,8 млн грн, що на 4,11% менше ніж станом на 30.09.2020 р. Впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 20,45 п.п. до 282,38%. Такий високий рівень даного показника свідчить про те, що станом на 30.09.2021 р. ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

3. За дев’ять місяців 2021 року ПрАТ «СГУ» було зібрано 4,73 млн грн валових премій, що на 21,60% перевищило показник за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 23,18%, а їх частка в структурі валових премій Страховика виросла на 0,54 п.п. до 41,87%.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» за підсумками трьох кварталів 2021 року була збитковою: чистий збиток Страховика склав 1,17 млн грн, а збиток від операційної діяльності становив 2,07 млн грн.  На думку Агентства, розмір отриманого Страховиком збитку не є значним і не може суттєво вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2021 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та помірне зростання обсягів бізнесу Страховика, на фоні незначних чистого та операційного збитків.

Джерело: Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела