Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


Изображение 1
28-07-2020

28 липня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

1 півріччя 2020 року (30.06.2020)

1 півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

55 090

58 363

-3 273

-5,61%

Власний капітал, тис. грн.

38 495

36 828

1 667

4,53%

Валові зобов’язання, тис. грн.

16 595

21 535

-4 940

-22,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

231,97%

171,01%

60,96 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

45 698

45 270

428

0,95%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

275,37%

210,22%

65,15 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

2 384

8 875

-6 491

-73,14%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

890

4 584

-3 694

-80,58%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

37,33%

51,65%

-14,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

59

101

-42

-41,17%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

2,49%

1,14%

1,35 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

123

918

-795

-86,60%

Рентабельність продажів, %

5,16%

10,34%

-5,18 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

902

2 106

-1 204

-57,17%

Рентабельність власного капіталу, %

2,34%

5,72%

-3,38 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 4,53% і склав 38,5 млн. грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика зменшились на 22,94% до 16,6 млн. грн. В результаті збільшення власного капіталу Компанії при скороченні обсягу її зобов’язань в аналізованому періоді показник покриття власним капіталом зобов’язань страховика виріс на 60,96 п.п. Таким чином, станом на 30.06.2020 р. співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями в ПрАТ «СГУ» склало 231,97%, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СГУ» впродовж періоду з  30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. збільшились всього на 0,95%, проте одночасне зменшення обсягу зобов’язань Страховика призвело до значного приросту покриття грошовими коштами його зобов'язань. Так, станом на 30.06.2020 р. даний показник виріс на 65,15 п.п. до 275,37%. Відповідне значення даного коефіцієнта свідчить, що станом на кінець першого півріччя 2020 року рівень забезпеченості високоліквідними активами в ПрАТ «СГУ» був дуже високим.

3. Ділова активність ПрАТ «СГУ» в першому півріччі 2020 року зменшилась під впливом коронавірусної кризи. Так, за перші два квартали 2020 року Страховик зібрав 2,38 млн. грн. валових премій, що в 2,72 рази менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 80,58%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 14,32 п.п. до 37,33%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2020 року, склали 0,059 млн. грн., рівень виплат  виріс до 2,49%.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» в першому півріччі 2020 року була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності Страховика за два квартали 2020 року склав 0,123 млн. грн., а чистий прибуток 0,902 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Страховика в складних макроекономічних умовах.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2020 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу та рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами, а також його прибуткову діяльність, на фоні суттєвого скорочення обсягів валових премій.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела