Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
17-11-2021

 

16 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перші три квартали 2021 року було зібрано 1,303 млрд грн валових премій, що на 16,76% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились на 22,13% до 752,824 млн грн, а від перестрахувальників – на 41,88% до 25,453 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика виросла на 2,55 п.п. до 57,80%, а частка перестрахувальників збільшилась до 1,95%. Агентство відмічає, що за підсумками дев’яти місяців 2021 року фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 302 549

1 115 557

186 992

16,76%

2

від страхувальників фізичних осіб

752 824

616 392

136 432

22,13%

3

від перестрахувальників

25 453

17 940

7 513

41,88%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

57,80%

55,25%

2,55 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,95%

1,61%

0,34 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

488 970

522 571

-33 601

-6,43%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

37,54%

46,84%

-9,30 п.п.

-

8

Чисті премії

813 579

592 986

220 593

37,20%

9

Зароблені страхові премії

719 002

635 772

83 230

13,09%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

52 423

176 198

-123 775

-70,25%

11

Страхові виплати та відшкодування

489 405

740 155

-250 750

-33,88%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

37,57%

66,35%

-28,78 п.п.

-

13

Чистий прибуток

65 185

179 809

-114 624

-63,75%

14

Рентабельність власного капіталу

7,02%

22,86%

-15,84 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року скоротились на 6,43% до 488,970 млн грн. Як результат, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 9,30 п.п. до 37,54%.

Показники ділової активності ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 37,20% до 813,579 млн грн, а зароблені страхові премії – на 13,09% до 719,002 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за 9 місяців 2021 року, у порівнянні з тим самим періодом 2020 року скоротився на 33,88% до 489,405 млн грн. Таким чином, рівень виплат знизився з 66,35% до 37,57%, або на 28,78 п.п.

Незважаючи на помітне зниження показників прибутковості в аналізованому періоді, ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за підсумками перших трьох кварталів 2021 року отримала вагомі фінансові результати: прибуток від операційної діяльності Страховика склав 52,423 млн грн, а чистий прибуток – 65,185 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи збільшились на 8,32% до 2,921 млрд грн;

  • Власний капітал виріс на 16,87% до 928,889 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 4,75% до 1,992 млрд грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 17,81% до 113,970 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (46,62%), а 5,72% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 599,176 млн грн, які складались з ОВДП (54,50% портфеля інвестицій) та депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу (45,50% портфеля), що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами. Отже, станом на 01.10.2021р. ліквідні активи покривали 35,79% зобов’язань ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА».

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 9 місяців 2021 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 921 256

2 696 759

224 497

8,32%

2

Власний капітал

928 889

794 796

134 093

16,87%

3

Зобов'язання

1 992 367

1 901 963

90 404

4,75%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

46,62%

41,79%

4,83 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

113 970

96 739

17 231

17,81%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

3,90%

3,59%

0,31 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

5,72%

5,09%

0,63 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.).

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості Страховика:

  • Помітний приріст обсягів валового бізнесу;

  • Достатній рівень капіталізації (46,62%);

  • Хороший рівень виплат (37,57%);

  • Прибуткова діяльність;

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела