Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
03-09-2021

 

3 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перші шість місяців 2021 року, у порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс на 10,63%: з 695,741 млн грн до 769,717 млн грн. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 15,50% до 443,033 млн грн, а від перестрахувальників – на 42,78% до 15,273 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика виросла на 2,43 п.п. до 57,56%, а частка перестрахувальників збільшилась до 1,98%. Агентство відмічає, що за підсумками першого півріччя 2021 року фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

769 717

695 741

73 976

10,63%

2

від страхувальників фізичних осіб

443 033

383 570

59 463

15,50%

3

від перестрахувальників

15 273

10 697

4 576

42,78%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

57,56%

55,13%

2,43 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,98%

1,54%

0,44 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

299 731

345 314

-45 583

-13,20%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

38,94%

49,63%

-10,69 п.п.

-

8

Чисті премії

469 986

350 427

119 559

34,12%

9

Зароблені страхові премії

437 156

427 645

9 511

2,22%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

30 646

148 486

-117 840

-79,36%

11

Страхові виплати та відшкодування

255 715

485 287

-229 572

-47,31%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

33,22%

69,75%

-36,53 п.п.

-

13

Чистий прибуток

41 307

149 672

-108 365

-72,40%

14

Рентабельність власного капіталу

4,67%

20,36%

-15,69 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року скоротились на 13,20% до 299,731 млн грн. Як результат, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 10,69 п.п. до 38,94%.

Показники ділової активності ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючу динаміку: чисті премії виросли на 34,12% до 469,986 млн грн, а зароблені страхові премії – на 2,22% до 437,156 млн грн.

3. Компанія за перше півріччя 2021 року виплатила своїм клієнтам 255,715 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 47,31% менше обсягу виплат за аналогічний період 2020 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 69,75% до 33,22%, або на 36,53 п.п.

Незважаючи на суттєве зниження показників прибутковості в аналізованому періоді, ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за підсумками першого півріччя 2021 року отримала вагомі фінансові результати: прибуток від операційної діяльності Страховика становив 30,646 млн грн, а чистий прибуток – 41,307 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи знизились на 0,77% до 2,676 млрд грн;

  • Власний капітал виріс на 11,32% до 884,796 млн грн;

  • Зобов’язання зменшились на 5,82% до 1,791 млрд грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 38% до 59,980 млн грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2021 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (49,40%), а 3,35% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.07.2021р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 554,321 млн грн, які складались з ОВДП (58,48% портфеля інвестицій) та депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу (41,52% портфеля), що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами. Отже, станом на 01.07.2021р. ліквідні активи покривали 34,30% зобов’язань ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА».

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за І півріччя 2021 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 676 012

2 696 759

-20 747

-0,77%

2

Власний капітал

884 796

794 796

90 000

11,32%

3

Зобов'язання

1 791 216

1 901 963

-110 747

-5,82%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

49,40%

41,79%

7,61 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

59 980

96 739

-36 759

-38,00%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

2,24%

3,59%

-1,35 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

3,35%

5,09%

-1,74 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА», станом на 01.07.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.).

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості Страховика:

  • Помітний приріст обсягу валового бізнесу;

  • Достатній рівень капіталізації (49,40%);

  • Хороший рівень виплат (33,22%);

  • Прибуткова діяльність;

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

Джерело:  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


Экспертное мнение

Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее
Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ За підсумками першого кварталу, депозити... Далее
Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках
Семен БАБАЄВ , Заступник Голови Правління, керівник головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу (фото... Далее
У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Підсумок роботи Глобус Банку... Далее
Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління Forward Bank За підсумками 1 кварталу 2021 року банку вдалося... Далее

Архив раздела