Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
13-11-2020

13 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перші три квартали 2020 року, становив 1,116 млрд. грн., що на 14,82% нижче обсягу премій за аналогічний період 2019 року. Надходження від фізичних осіб скоротились на 23,08% до 616,392 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились більш ніж у 6,5 разів до 17,940 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика скоротилась на 5,94 п.п. до 55,25%. Частка перестрахувальників, в свою чергу, виросла до 1,61%. Незважаючи на зменшення частки фізичних осіб, вони продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 115 557

1 309 638

-194 081

-14,82%

2

від страхувальників фізичних осіб

616 392

801 304

-184 912

-23,08%

3

від перестрахувальників

17 940

2 751

15 189

552,14%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

55,25%

61,19%

-5,94 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,61%

0,21%

1,40 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

522 571

515 722

6 849

1,33%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

46,84%

39,38%

7,46 п.п.

-

8

Чисті премії

592 986

793 916

-200 930

-25,31%

9

Зароблені страхові премії

635 772

704 729

-68 957

-9,78%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

176 198

115 436

60 762

52,64%

11

Страхові виплати та відшкодування

740 155

543 289

196 866

36,24%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

66,35%

41,48%

24,87 п.п.

-

13

Чистий прибуток

179 809

132 335

47 474

35,87%

14

Рентабельність власного капіталу

22,86%

26,03%

-3,17 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року виросли з 515,722 млн. грн. до 522,571 млн. грн., або на 1,33%. Як результат, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях збільшився на 7,46 п.п. до 46,84%.

Показники ділової активності ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд: чисті премії знизились на 25,31% до 592,986 млн. грн., а зароблені премії – на 9,78% до 635,772 млн. грн. 

3. ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за перші дев’ять місяців 2020 року виплатила своїм клієнтам 740,155 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 36,24% вище обсягу виплат за дев’ять місяців 2019 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 41,48% до 66,35%, або на 24,87 п.п. 

Згідно з результатами діяльності за перші три квартали 2020 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за дев’ять місяців 2020 року становив 176,198 млн. грн., що на 52,64% перевищило показник за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за аналізований період 2020 року склав 179,809 млн. грн., що на 35,87% більше прибутку Страховика за дев’ять місяців 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи знизились на 5,68% до 2,632 млрд. грн.;

  • Власний капітал виріс на 38,47% до 786,434 млн. грн.;

  • Зобов’язання зменшились на 16,96% до 1,845 млрд. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 12,03% до 119,047 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (42,62%), а 6,45% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2020р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 476,449 млн. грн., які повністю складались з ОВДП та депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 631 523

2 789 982

-158 459

-5,68%

2

Власний капітал

786 434

567 960

218 474

38,47%

3

Зобов'язання

1 845 089

2 222 022

-376 933

-16,96%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

42,62%

25,56%

17,06 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

119 047

135 322

-16 275

-12,03%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

4,52%

4,85%

-0,33 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

6,45%

6,09%

0,36 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» у звітному періоді Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.). 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (66,35%);

  • Приріст показників дохідності на фоні коригування обсягів валового бізнесу;

  • Достатній рівень капіталізації (42,62%);

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела