Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Провідна»


Изображение 1
21-09-2021

 

21 вересня 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг/рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) за національною шкалою на рівні uaAА-. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «Провідна» за перші шість місяці 2021 року, в порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшився на 45,11% до 645,959 млн грн. При цьому, надходження від фізичних осіб виросли на 66,14% до 208,176 млн грн, а надходження від перестрахувальників збільшились на 11,46% до 0,135 млн грн. За підсумками першого півріччя 2021 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 32,23%, а частка перестрахувальників – 0,02%. Таким чином, станом на початок третього кварталу 2021 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах дії карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Провідна» (23510137), тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

645 959

445 160

200 799

45,11%

2

від страхувальників фізичних осіб

208 176

125 300

82 876

66,14%

3

від перестрахувальників

135

121

14

11,46%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

32,23%

28,15%

4,08 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,02%

0,03%

-0,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

3 326

2 723

603

22,13%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

0,51%

0,61%

-0,10 п.п.

-

8

Чисті премії

642 633

442 437

200 197

45,25%

9

Зароблені страхові премії

521 411

398 469

122 942

30,85%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

42 576

66 289

-23 713

-35,77%

11

Рентабельність продажів

6,59%

14,89%

-8,30 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

280 069

236 095

43 973

18,63%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

43,36%

53,04%

-9,68 п.п.

-

14

Чистий прибуток

42 185

64 482

-22 297

-34,58%

15

Рентабельність власного капіталу

12,62%

24,67%

-12,05 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 22,13% до 3,326 млн грн. Враховуючи випереджаючі темпи приросту брутто-премій над преміями, відправлених перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 0,10 п.п. до 0,51%.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Провідна» в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 45,25% до 642,633 млн грн, а зароблені премії – на 30,85% до 521,411 млн грн.

3. Компанія за перше півріччя 2021 року виплатила своїм клієнтам 280,069 млн грн, що на 18,63% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Але враховуючі більші темпи приросту валових премій, рівень виплат Страховика зменшився на 9,68 п.п.: з 53,04% до 43,36%.

За підсумками діяльності впродовж перших шести місяців 2021 року ПрАТ «СК «Провідна» продемонструвала прибуткову діяльність, хоча показники дохідності дещо знизились. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2021 року склав 42,576 млн грн, а чистий прибуток становив 42,185 млн грн. Не дивлячись на зниження обсягів прибутку, Страховик мав досить високий рівень показників рентабельності.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 25,50% до 897,722 млн грн;

  • Власний капітал виріс на 14,41% до 334,269 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 33,16% до 563,453 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 72,81% до 102,048 млн грн.

Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2021 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (59,33%), а 18,11% зобов’язань покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.07.2021р. Страховик сформував фінансові інвестиції в сумі 381,522 млн грн, які на 41,20% складались з банківських депозитів (157,190 млн грн) та на 58,80% – з ОВДП (224,332 млн грн). Даний факт позитивно впливав на забезпеченість ПрАТ СК «ПРОВІДНА» ліквідними активами. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2021 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, банківські депозити та ОВДП) покривали 85,82% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Провідна» (23510137),

тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

897 722

715 310

182 412

25,50%

2

Власний капітал

334 269

292 178

42 091

14,41%

3

Зобов’язання

563 453

423 132

140 321

33,16%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

59,33%

69,05%

-9,72 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

102 048

59 053

42 995

72,81%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

11,37%

8,26%

3,11 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

18,11%

13,96%

4,15 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Провідна», станом на 01.07.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Провідна» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає:

  • Істотний приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (43,36%);

  • Хороший обсяг прибутку;

  • Хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом (59,33%);

  • Високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (85,82%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела