Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Провідна»


Изображение 1
18-11-2021

 

18 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг/рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) за національною шкалою на рівні uaAА-. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ПрАТ «СК «Провідна» за перші три квартали 2021 року зібрала 956,124 млн грн валових премій, що на 43,63% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб виросли на 57,36% до 329,918 млн грн, а надходження від перестрахувальників збільшились на 1,15% до 0,176 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2021 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 34,51%, а частка перестрахувальників – 0,02%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах дії карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Провідна» (23510137), тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

956 124

665 663

290 461

43,63%

2

від страхувальників фізичних осіб

329 918

209 664

120 254

57,36%

3

від перестрахувальників

176

174

2

1,15%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

34,51%

31,50%

3,01 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,02%

0,03%

-0,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

3 967

3 099

868

28,01%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

0,42%

0,47%

-0,05 п.п.

-

8

Чисті премії

952 157

662 564

289 593

43,71%

9

Зароблені страхові премії

808 301

603 498

204 803

33,94%

10

Страхові виплати і відшкодування

431 828

347 962

83 866

24,10%

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 28,01% до 3,967 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту брутто-премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 0,05 п.п. до 0,42%.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Провідна» в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку. Так, чисті премії Страховика виросли на 43,71% до 952,157 млн грн, а зароблені премії – на 33,94% до 808,301 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за перші три квартали 2021, року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс на 24,10% до 431,828 млн грн. Більші темпи приросту валових премій призвели до зменшення рівня виплат Страховика на 7,11 п.п.: з 52,27% до 45,16%.

Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2021 року склав 77,487 млн грн, а чистий прибуток становив 74,345 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 35,12% до 966,509 млн грн;

  • Власний капітал виріс на 25,40% до 366,382 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 41,83% до 600,127 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 152,26% до 148,969 млн грн.

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (61,05%), а 24,82% її зобов’язань покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.10.2021р. Страховик сформував фінансові інвестиції в сумі 388,890 млн грн, які на 40,42% складались з депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу (157,190 млн грн) та на 59,58% – з ОВДП (231,700 млн грн). Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, банківські депозити та ОВДП) покривали 89,62% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Провідна» (23510137),

тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

966 509

715 310

251 199

35,12%

2

Власний капітал

366 382

292 178

74 204

25,40%

3

Зобов’язання

600 127

423 132

176 995

41,83%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

61,05%

69,05%

-8,00 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

148 969

59 053

89 916

152,26%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

15,41%

8,26%

7,15 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

24,82%

13,96%

10,86 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Провідна», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Провідна» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає:

  • Істотний приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (45,16%);

  • Вагомий обсяг прибутку;

  • Хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом (61,05%);

  • Високий рівень забезпеченості ліквідними активами (89,62%).

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела