Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
30-11-2021

 

30 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Страховик за перші три квартали 2021 року зібрав 216,329 млн грн валових премій, що на 11,77% вище обсягу премій за той самий період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились на 12,07% до 164,744 млн грн, а від перестрахувальників – на 21,64% до 4,188 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика продовжила зростати і станом на 01.10.2021р. становила 76,15%, а частка перестрахувальників виросла на 0,16 п.п. до 1,94%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

216 329

193 541

22 788

11,77%

2

від страхувальників фізичних осіб

164 744

147 000

17 744

12,07%

3

від перестрахувальників

4 188

3 443

745

21,64%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

76,15%

75,95%

0,20 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,94%

1,78%

0,16 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

9 881

9 408

473

5,03%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

4,57%

4,86%

-0,29 п.п.

-

8

Чисті премії

206 448

184 133

22 315

12,12%

9

Зароблені страхові премії

194 166

177 201

16 965

9,57%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

13 685

8 607

5 078

59,00%

11

Страхові виплати і відшкодування

89 487

70 764

18 723

26,46%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

41,37%

36,56%

4,81 п.п.

-

13

Чистий прибуток

4 331

41 205

-36 874

-89,49%

14

Рентабельність власного капіталу

1,69%

16,95%

-15,26 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 5,03% до 9,881 млн грн. В результаті більших темпів приросту брутто-премій над темпами приросту платежів, відправлених перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях скоротився на 0,29 п.п. до 4,57%.

Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії Страховика виросли на 12,12% до 206,448 млн грн, а зароблені премії збільшились на 9,57% до 194,166 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, виріс на 26,46% до 89,487 млн грн. Таким чином, рівень виплат збільшився на 4,81 п.п. до 41,37%.

За підсумками дев’яти місяців 2021 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» склав 13,685 млн грн, а чистий прибуток Компанії становив 4,331 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 5,04% до 490 млн грн;

  • Власний капітал збільшився на 1,72% до 255,946 млн грн;

  • Зобов’язання показали приріст на 8,94% до 234,054 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились у 3,84 рази до 127,469 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Страховик мав дуже високий рівень капіталізації (109,35%) та хороший рівень забезпечення високоліквідними активами (54,46%). При цьому, станом на 01.10.2021р. Страховик мав поточні фінансові інвестиції, які представлені банківськими депозитами, в розмірі 155,976 млн грн. Таким чином, обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також коштів на банківських депозитах АТ «ПРОСТО-страхування» в сукупності покривали 121,10% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

490 000

466 467

23 533

5,04%

2

Власний капітал

255 946

251 615

4 331

1,72%

3

Зобов’язання

234 054

214 852

19 202

8,94%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

109,35%

117,11%

-7,76 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

127 469

33 185

94 284

284,12%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

26,01%

7,11%

18,90 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

54,46%

15,45%

39,01 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству АТ «ПРОСТО-страхування», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Прибуткова діяльність;

  • Високий рівень виплат (41,37%);

  • Дуже високий рівень капіталізації (109,35%);

  • Високий рівень забезпечення ліквідними активами (121,10%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела