Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
31-10-2019

30 жовтня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 186,805 млн. грн. валових премій, що тільки на 0,02% нижче обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 7,35% до 138,073 млн. грн., а від перестрахувальників – скоротились на 14,17% до 4,843 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика продовжила зростати і станом на 30.09.2019р. становила 73,91%, а частка перестрахувальників знизилась на 0,43 п.п. до 2,59%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

186805

186841

-36

-0,02%

2

від страхувальників фізичних осіб

138073

128623,7

9449,3

7,35%

3

від перестрахувальників

4843

5642,6

-799,6

-14,17%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

73,91%

68,84%

5,07 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

2,59%

3,02%

-0,43 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

9174

16496,5

-7322,5

-44,39%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

4,91%

8,83%

-3,92 п.п.

-

8

Чисті премії

177631

170344,5

7286,5

4,28%

9

Зароблені страхові премії

173472

149290,5

24181,5

16,20%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

13596

1313

12283

935,49%

11

Страхові виплати і компенсації

85443

75116,5

10326,5

13,75%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

45,74%

40,20%

5,54 п.п.

-

13

Чистий прибуток (збиток)

-7957

4707

-12664

-

14

Рентабельність власного капіталу

-4,24%

2,40%

-6,64 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року знизились на 44,39%: з 16,497 млн. грн. до 9,174 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 8,83% до 4,91%, або на 3,92 п.п.

Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 4,28% до 177,631 млн. грн., а зароблені – на 16,2% до 173,472 млн. грн.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 85,443 млн. грн., що на 13,75% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 40,20% до 45,74%, або на 5,54 п.п.

В аналізованому періоді Компанія продемонструвала високий фінансовий результат від операційної діяльності. Так, за три квартали 2019 року прибуток від операційної діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» становив 13,596 млн. грн., що більш ніж у десятеро перевищило фінансовий результат за 9 місяців 2018 року. Проте за підсумками 9 місяців 2019 року Компанія отримала чистий збиток в сумі 7,957 млн. грн., порівняно з прибутком в 4,707 млн. грн., отриманим за аналогічний період 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували спадаючий тренд:

  • Активи знизились на 2,4% до 370,76 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 4,07% до 187,756 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 0,62% до 183,004 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 6,3% до 214,291 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Страховик мав надлишкові рівні капіталізації (102,60%) та ліквідності (117,1%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

370760

379864

-9104

-2,40%

2

Власний капітал

187756

195713

-7957

-4,07%

3

Зобов’язання

183004

184151

-1147

-0,62%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

102,60%

106,28%

-3,68 п.п.

-

5

Ліквідні активи

214291

228700

-14409

-6,30%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

57,80%

60,21%

-2,41 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

117,10%

124,19%

-7,10 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст чистих та зароблених премій;

  • Дуже високий рівень капіталізації (102,60%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (117,1%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела