Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
28-07-2020

28 липня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за І півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 р. (30.06.2020) 

І півріччя 2019 р. (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

428 820

383 604

45 216

11,79%

Власний капітал, тис. грн.

220 897

190 446

30 451

15,99%

Валові зобов’язання, тис. грн.

207 923

193 158

14 765

7,64%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

106,24%

98,60%

7,64 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

247 206

218 106

29 100

13,34%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

118,89%

112,92%

5,97 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

131 477

131 076

401

0,31%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 377

8 548

-171

-2,00%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,37%

6,52%

-0,15 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

50 904

62 189

-11 285

-18,15%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

38,72%

47,44%

-8,72 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 457

2 991

-6 448

-

Рентабельність продажів, %

-2,63%

2,28%

-4,91 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

19 038

-5 267

24 305

-

Рентабельність власного капіталу, %

8,62%

-2,77%

11,39 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи АТ «ПРОСТО-страхування» збільшились на 11,79% і склали 428,82 млн. грн. Власний капітал Страховика продовж аналізованого періоду виріс на 15,99% до 220,9 млн. грн., а валові зобов'язання – на 7,64% до 207,92 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями страховика збільшилось на 7,64 п.п. до 106,24%, що свідчить про дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань АТ «ПРОСТО-страхування» станом на кінець другого кварталу 2020 року.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. збільшились на 13,34% до 247,21 млн. грн. Більші темпи приросту обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями Компанії призвели до зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 5,97 п.п. до 118,89%. Таким чином, рівень забезпеченості АТ «ПРОСТО-страхування» високоліквідними активами станом на кінець першого півріччя 2020 року був дуже високим.

3. За перше півріччя 2020 року Страховик зібрав 131,48 млн. грн. валових премій, що на 0,31% перевищує обсяг валових премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 2,00% до 8,38 млн. грн., що склало 6,37% в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за перше півріччя 2020 року, зменшились на 18,15% порівняно з першим півріччям 2019 року і склали 50,9 млн. грн. Рівень виплат за підсумками двох кварталів 2020 року знизився до 38,72%.

4. В аналізованому періоді 2020 року АТ «ПРОСТО-страхування» отримало чистий прибуток в розмірі 19,04 млн. грн., порівняно зі збитком за перше півріччя 2019 року в сумі 5,27 млн. грн. За перші два квартали 2020 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 3,46 млн. грн. Агентство позитивно оцінює значний розмір чистого прибутку, отриманого Страховиком.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та значний розмір чистого прибутку Страховика.

Джерело:  Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела