Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
30-10-2019

30 жовтня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

370 760

386 131

-15 371

-3,98%

Власний капітал, тис. грн.

187 756

196 398

-8 642

-4,40%

Валові зобов’язання, тис. грн.

183 004

189 733

-6 729

-3,55%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

102,60%

103,51%

-0,91 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

214 291

225 565

-11 274

-5,00%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

117,10%

118,89%

-1,79 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

186 804

186 841

-37

-0,02%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

9 174

16 496

-7 322

-44,39%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,91%

8,83%

-3,92 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

85 443

75 117

10 326

13,75%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,74%

40,20%

5,54 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

13 596

1 313

12 283

935,49%

Рентабельність продажів, %

7,28%

0,70%

6,58 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-7 957

4 707

-12 664

-

Рентабельність власного капіталу, %

-4,24%

2,40%

-6,64 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. скоротились на 3,98% до 370,76 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період зменшився на 4,40% до 187,76 млн. грн., а валові зобов'язання – на 3,55% до 183 млн. грн. Результатом відповідного руху показників стало незначне скорочення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями страховика в аналізованому періоді: на 0,91 п.п. до 102,60%. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. АТ «ПРОСТО-страхування» мало дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика.

2. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 30.09.2019 р. становив 214,29 млн. грн., що на 5% менше, ніж на 30.09.2018 р. Протягом аналізованого періоду показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 1,79 п.п., проте, не дивлячись на зменшення, станом на кінець третього кварталу 2019 року знаходився на дуже високому рівні – 117,10%.

3. За перші три квартали 2019 року Страховик зібрав 186,8 млн. грн. валових премій, що практично дорівнює обсягу премій за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 44,39% і за підсумками дев’яти місяців 2019 року займала 4,91% в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком за три квартали 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшились на 13,75% до 85,44 млн. грн., що призвело до зростання рівня виплат до 45,74%.

4. Прибуток від операційної діяльності, отриманий АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2019 року, склав 13,6 млн. грн., що в 10,4 разів перевищило розмір операційного прибутку за дев’ять місяців 2018 року. Проте за аналізований період 2019 року Компанія отримала чистий збиток в сумі 7,96 млн. грн. Агентство зазначає, що розмір отриманого чистого збитку не є суттєвим і не повинен вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу та дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела