Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


Изображение 1
15-05-2020

15 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2020 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

733 892

691 261

42 631

6,17%

Власний капітал, тис. грн.

129 235

116 373

12 862

11,05%

Валові зобов’язання, тис. грн.

604 657

574 888

29 769

5,18%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,37%

20,24%

1,13 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

302 100

266 998

35 102

13,15%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

49,96%

46,44%

3,52 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

116 790

136 501

-19 711

-14,44%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

25 967

35 740

-9 773

-27,34%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

22,23%

26,18%

-3,95 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

53 986

51 668

2 318

4,49%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

46,22%

37,85%

8,37 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

907

-2 664

3 571

-

Рентабельність продажів, %

0,78%

-1,95%

2,73 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

6 222

1 286

4 936

383,83%

Рентабельність власного капіталу, %

4,81%

1,11%

3,70 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. З 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. активи СК «Перша» збільшились на 6,17% до 733,89 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 11,05% до 129,24 млн. грн. Зростання розміру власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось  за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку. Валові зобов'язання СК «Перша» виросли на 5,18% до 604,66 млн. грн. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до збільшення показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 1,13 п.п. до рівня 21,37%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. виросли на 13,15% і склали 302,1 млн. грн. Відповідно, в аналізованому періоді рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика збільшився на 3,52 п.п до 49,96%. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. СК «Перша» була достатньо забезпечена високоліквідними активами.

3. За перший квартал 2020 року СК «Перша» зібрала 116,79 млн. грн. валових премій, що на 14,44% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 27,34% до 25,97 млн. грн., і склала 22,23% в структурі валових премій Компанії. Обсяги страхових виплат, здійснених СК «Перша» впродовж перших трьох місяців 2020 року, виросли порівняно з тим же періодом 2019 року на 4,49% і склали 53,99 млн. грн.  В результаті, рівень виплат збільшився на 8,37 п.п. до 46,22%.

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді 2020 року була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Компанії за перший квартал 2020 року склав 6,22 млн. грн., що в 4,84 рази перевищило обсяг чистого прибутку, отриманого Страховиком за перший квартал 2019 року. Прибуток від операційної діяльності за перші три місяці 2020 року склав 0,91 млн. грн., порівняно зі збитком за аналогічний період 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, високий рівень виплат та суттєве зростання обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні задовільного рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела