Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


Изображение 1
21-11-2019

21 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

706 852

568 980

137 872

24,23%

Власний капітал, тис. грн.

124 427

115 949

8 478

7,31%

Валові зобов’язання, тис. грн.

582 425

453 031

129 394

28,56%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,36%

25,59%

-4,23 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

292 515

239 841

52 674

21,96%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,22%

52,94%

-2,72 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

400 903

389 741

11 162

2,86%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

100 857

106 203

-5 346

-5,03%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,16%

27,25%

-2,09 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

170 176

140 704

29 472

20,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,45%

36,10%

6,35 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 971

16 019

-17 990

-

Рентабельність продажів, %

-0,49%

4,11%

-4,60 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

13 852

3 937

9 915

251,84%

Рентабельність власного капіталу, %

11,13%

3,40%

7,73 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Активи СК «Перша» з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. збільшились на 24,23% до 706,85 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 7,31% до 124,43 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 28,56% до 582,43 млн. грн. В результаті відповідного руху показників, покриття власним капіталом зобов'язань Компанії в аналізованому періоді скоротилось на 4,23 п.п. до рівня 21,36%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 30.09.2019 р. порівняно з 30.09.2018 р. збільшились на 21,96% і склали 292,52 млн. грн. Більш високі темпи приросту валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика призвели до зниження його ліквідності на 2,72 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика склало 50,22%, що свідчить про достатню забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. За дев’ять місяців 2019 року СК «Перша» зібрала 400,9 млн. грн. валових премій, що на 2,86% більше, ніж за аналогічній період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 5,03% до 100,86 млн. грн., що склало 25,16% від валових премій Страховика. За підсумками трьох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року СК «Перша» збільшила обсяги страхових виплат та відшкодувань на 20,95%, що призвело до зростання коефіцієнту виплат в аналізованому періоді на 6,35 п.п. до 42,45%.

4. Чистий прибуток СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року склав 13,85 млн. грн., що в 3,52 рази перевищило обсяг чистого прибутку, отриманого за аналогічний період 2018 року. За підсумками діяльності протягом дев’яти місяців 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 1,97 млн. грн., проте Агентство зазначає, що розмір даного збитку не є суттєвим і не може негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, незначний приріст ділової активності та істотне збільшення обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

 Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела