Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
12-11-2021

 

12 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «Перша» за перші три квартали 2021 року, у порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс на 28,73% до 434,368 млн грн. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились на 22,07% до 169,680 млн грн, а від перестрахувальників – на 61,38% до 54,274 млн грн. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2021 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 39,06%, а частка перестрахувальників – 12,49%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

434 368

337 416

96 952

28,73%

2

від страхувальників фізичних осіб

169 680

138 999

30 681

22,07%

3

від перестрахувальників

54 274

33 631

20 643

61,38%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

39,06%

41,20%

-2,14 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

12,49%

9,97%

2,52 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

101 284

84 528

16 756

19,82%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

23,32%

25,05%

-1,73 п.п.

-

8

Чисті премії

333 084

252 888

80 196

31,71%

9

Зароблені страхові премії

311 581

248 567

63 014

25,35%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

10 016

-12 599

22 615

-

11

Страхові виплати і відшкодування

172 708

170 003

2 705

1,59%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

39,76%

50,38%

-10,62 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 008

2 449

12 559

512,82%

14

Рентабельність власного капіталу

10,42%

2,09%

8,33 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виросли на 19,82% до 101,284 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту брутто-премій порівняно із преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 1,73 п.п. до 23,32%.

Показники ділової активності СК «Перша» за дев’ять місяців 2021 року продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії Страховика виросли на 31,71% до 333,084 млн грн, а зароблені премії – на 25,35% до 311,581 млн грн.

3. СК «Перша» за перші три квартали 2021 року виплатила своїм клієнтам 172,708 млн грн, що на 1,59% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Враховуючи більш високі темпи приросту брутто-премій, рівень виплат знизився на 10,62 п.п. до 39,76%.

За результатами діяльності за 9 місяців 2021 року СК «Перша» покращила свої показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2021 року становив 10,016 млн грн проти від’ємного результату за 9 місяців 2020 року, а чистий прибуток Страховика виріс більш ніж в 6 разів (на 512,82%) до 15,008 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 7,29% до 815,970 млн грн;

  • Власний капітал показав приріст на 5,45% до 144,018 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 7,69% до 671,952 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 1,59% до 313,866 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. СК «Перша» інвестувала в ОВДП 10,390 млн грн, що позитивно впливало на її забезпеченість ліквідними активами.

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (21,43%) та хороший рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (46,71%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

815 970

760 542

55 428

7,29%

2

Власний капітал

144 018

136 575

7 443

5,45%

3

Зобов’язання

671 952

623 967

47 985

7,69%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,43%

21,89%

-0,46 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

313 866

318 945

-5 079

-1,59%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

38,47%

41,94%

-3,47 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

46,71%

51,12%

-4,41 п.п.

-

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2021 р. СК «Перша» дотримувалась критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Хороший приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (39,76%);

  • Зростання показників дохідності;

  • Хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (46,71%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела